Aktualizacje obciążające system

Dzisiaj zainstalowałem wszystkie aktualizacje Windowsa XP.

Po zainstalowaniu i zresetowaniu komputera zauważyłem że wolniej mi chodzi.

Oto wykaz tych aktualizacji:

http://www.wklej.org/id/e9433c0bd1

Proszę o rade które z nich usunąć aby przyspieszyć działanie komputera.

Dziękuje i pozdrawiam.

Pytanie - o ile wolniej?

Możesz odinstalować Microsoft .NET Framework 2.0, jeżeli używanie programów wymagających tej platformy nie jest dla Ciebie niezbędne

oraz MSXML 6.0 Parser - zainstalowany przy okacji .Net.

Szkoda, że w ogóle zainstalowałeś .Net, całkowite usunięcie jest trudne.

Trzeba ręcznę wyciąć sporo wpisów w Rejestrze i kilka folderów na dysku.

Dlatego lepiej zacznij od tego poniżej.

Zainstaloiwać (w zależności od posiadanaego procesora - opisy przy łatckach):

  1. http://www.microsoft.com/downloads/deta … layLang=pl

  2. http://www.microsoft.com/downloads/deta … layLang=pl

  3. http://www.microsoft.com/downloads/deta … layLang=pl

  4. http://www.microsoft.com/downloads/deta … layLang=pl

Jeżeli to nie pomoże, to nie łatki są problemem.

Wówczas, daj loga z HJT.

Podczas startu “licznik” musi przejść 8 razy a wcześniej było 5, po zalogowaniu przymula na chwile. Wczoraj robiłem reinstalacje Windowsa.

Log z HJT:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 15:45:20, on 2007-10-22

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\Program Files\Avast\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Avast\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe

C:\WINDOWS\system32\sstray.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\Avast\ashDisp.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe

C:\Program Files\Avast\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Avast\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://auto.search.msn.com/response.asp?MT=Document+and+Settings&srch=3&prov=&utf8

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [nForce Tray Options] sstray.exe /r

O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\Avast\ashDisp.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E26BB517-ADCA-45BB-9052-5D7717D0F06A}: NameServer = 192.168.0.1,194.204.159.1

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast\ashWebSv.exe


--

End of file - 3338 bytes

Z .NET Framework 2.0/3.0 korzysta moja karta graficzna (sterowniki?) Ati Radeon 9600 wiec raczej nie mogę tego usunąć.Pierwsze 3 wpisy dotyczna mojego procesora a czwartego nie mogę znaleźć.Dziękuje za pomoc.

Sterowniki nie wymagają .Net. Wymaga ich ATI CCC (ATI Catalyst Control Center).

Żeby przyspieszyć, należy zmienić Catalyst na 7.6 - ostatnie dobre - pobrać sam sterownik, bez CCC:

https://a248.e.akamai.net/f/674/9206/0/ … _48640.exe

Jeżeli masz kartę VIVO, to jeszcze:

https://a248.e.akamai.net/f/674/9206/0/ … _48640.exe

Jeśli łącza nie zadziałąją, to pobrać stąd:

http://ati.amd.com/support/drivers/xp/p … 76-xp.html

Wcześniej trzeba odinstalować obecne oprogramowanie ATI przez Panel “Dodaj Usuń Programy”

i wykonać czystki po nich - więcej szczegółów na stronie ATI/AMD (CATALYST Uninstaller i SMARTGART Uninstaller):

http://support.ati.com/ics/support/defa … ionID=1695

Dopiero po odinstalowani całego obecnego softu ATI można odinstalować .Net, wykonać czystki wspomnianymi narzedziami ATI i zainstalować Catalyst 7.6

Następne pytanie - czy Avast był zainstalowany po aktualizacjach, czy przed?

Sugeruję wymianę na Avira Personal Free - skuteczniejsza i o wiele lżejsza dla systemu.

Kolejna sprawa to optymalizacja - np. wyłączenie jusched.exe (za pomocą apletu Java w Panelu sterowania) i msmsgs.exe - ten za pomocą HJT - widać odwołanie do nieistniejącego pliku.

Dodatkowo można wyłączyć w ustawieniach regionalnych obsługę “Zaawansowane Usługi Tekstowe”.

Aktualizacje automatyczne Windows zmnień z “codziennie” na “w każdą środę o 1:00”.

Defragmentacja dysku. Aktualizacje wymieniają istniejące pliki, co oznacza umieszczenie ich w różnych (innych) obszarach dysku, dodatkowo pozostawiając na dysku kopie obecnych, to spowalnia wczytywanie systemu.

Informacje, jak optymalizować Windows XP znajdziesz na Forum.

Obecny log z HJT:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 17:09:25, on 2007-10-22

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\sstray.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\mmc.exe

C:\WINDOWS\system32\DfrgNtfs.exe

C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://auto.search.msn.com/response.asp?MT=Document+and+Settings&srch=3&prov=&utf8

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [nForce Tray Options] sstray.exe /r

O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E26BB517-ADCA-45BB-9052-5D7717D0F06A}: NameServer = 192.168.0.1,194.204.159.1

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe


--

End of file - 3015 bytes

Nie chce sie bawić za dużo w te sterowniki, wiec zostawiam to w spokoju.

Avast był zainstalowany przed aktualizacja systemu. Obecnie go odinstalowałem i zainstalowałem Avira.

Msmsgs.exe usunąłem za pomocą HJT, ale nie moglem znaleźć Zaawansowane Usługi Tekstowe, również nie mogę znaleźć jusched.exe

Przeprowadziłem defragmentacje dysku. Przeczytałem i zastosowałem sie do poradnika o przyspieszeniu XP i użyłem Odkurzacza i CClearne do przeczyszczenie komputera.

Rozumiem, że to jest maksymalne przyspieszenie mojego komputera i już nic więcej nie można zrobić ?

Można jeszcze sporo zrobić, gdybyś zdecydował się na “zabawę” ze sterowenikami i .Net - wskazane byś to zrobił.

Co do Javy, to w Panelu Sterowania uruchamiasz aplet " Java" i na karcie " Update" usuwasz zaznaczenie " Chaeck for Updates Automaticaly" i udzielasz odpowiedzi " Never Check".

Zaawansowane Usługi Tekstowe wyłączysz przez uruchomienie apletu " Opcje regionalne i językowe" / karta " Języki" / przycisk " Szczegóły" / karta " Zaawansowane" i stawiasz “ptaszka” przy " Wyłącz zaawansowane usługi tekstowe" i przycisk " Zastosuj" " OK"/ " Zastosuj" " OK".

Bardzo dziękuje za pomoc. Jak już tak doradzasz te przeinstalowanie sterowników i .Net to zrobię :smiley:

Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuje.

.Net nie instaluj ponownie, tylko odinstaluj po wcześniejszym usunięciu oprogramowania ATI.