Aktualizacje w XP - błąd witryny Windows Update

Witam, od formata mam problem z aktualizacjami. Przez Windows Update po prostu mi to nie działa włanczam i szuka aktualizacji ,i błąd :

Witryna sieci Web napotkała problem i nie może wyświetlić strony, którą chcesz otworzyć. Podane poniżej opcje mogą ułatwić rozwiązanie problemu.

Opcje samodzielnej pomocy:

[Numer błędu: 0x80090008]

Pomocy nie wiem czy to virus czy coś. Mam avasta.

Uzupełniony tytuł. Magik.

Zainstalu sp3 i po problemie

Właśnie mam. I od tej pory nie mam aktualizacji.

Spróbuj tego mi pomogło.

Metoda 1: Zarejestrowanie pliku Wups2.dll w systemie Windows

Aby zarejestrować plik Wups2.dll w systemie Windows, wykonaj następujące kroki:

  1. Zatrzymaj usługę Aktualizacje automatyczne. W tym celu wykonaj następujące kroki:

a. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.

b. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:

net stop wuauserv

  1. Zarejestruj plik Wups2.dll. W tym celu wykonaj następujące kroki:

a. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:

regsvr32 %windir%\system32\wups2.dll

Uwaga: Na komputerze z systemem Windows XP Professional x64 Edition wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:

regsvr32 %windir%\syswow64\wups2.dll

b. Kliknij przycisk OK w każdym wyświetlonym komunikacie dotyczącym weryfikacji.

  1. Uruchom usługę Aktualizacje automatyczne. W tym celu wpisz w wierszu polecenia następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:

net start wuauserv

  1. Zamknij okno wiersza polecenia. W tym celu wpisz polecenie exit, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Wyłączyłem aktualizacje i wpisałem to co dałeś i jest błąd Funkcja DllRegisterServer w C:\WINDOWS\SYSTEM32\WUPS2.DLL nie powiodła się.

Dodane 16.06.2011 (Cz) 15:21

RREEFFRREESSHH!!