Aktualizowanie softa w k800i


(Zsuriammariusz530) #1

jak zaktualizować softa w k800i


(adam749) #2

Ściągnij SEUSa (Sony Ericsson Update Service) i aktualizuj.