Aktywacja build 10565

Wutam,

aktywacja ww. buildu nie zwraca poprawnego statusu aktywacji, pojawia się błąd 0x8007001F pomimo stosowania komend w cmd

slmgr /ipk VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T

otrzymuje błąd

aktywacja przez zmianę klucza nic nie daje: Windows nie może połączyć się z firmową usługą aktywacjiNawiąż połączenie z firmową usługą aktywacji. Kod błędu 0xC004F074 .

Wersja W10 IP Build 10565 Pro

Kod błędu 0x803f7001

Screen: 61dfbd446096371.jpg

Nazwa dziennika:Application