Aktywacja PHP/HTML/MySQL

Potrzebuje skrypt do jednorazowej aktywacji może być w php, html, lub MySql. Mam pliki z kluczami w .txt i potrzebuje zrobić limit ich jednorazowy limit otwierania , następnie aby ten plik został skasowany z serwera.

Proszę o szybką pomoc :expressionless: