Aktywacja windows 8 na innym pc

Cześć wyczytałem z internetu różne opinie. Mogę czy nie mogę zainstalować windows 8 na innym pc i go aktywować? Gdzie szukać wiarygodnego źródła?

W Windows 8 w przypadku wersji OEM zmieniono licencję - możesz go przenieść na inny komputer, ale musisz usunąć z poprzedniego. W danym momencie system może być zainstalowany tylko na jednym komputerze/partycji/maszynie (także wirtualnej).

Nie wiem co to jest według Ciebie wiarygodne źródło, ale tu cytat z umowy licencyjnej Widows 8 Pro:

“Czy Licencjobiorca może przenieść oprogramowanie na inny komputer lub przypisać je do innego użytkownika? Licencjobiorca może przenieść oprogramowanie na inny komputer Licencjobiorcy. Licencjobiorca może także przenieść oprogramowanie (razem z licencją) na inny komputer, który należy do osoby innej niż Licencjobiorca, o ile a) Licencjobiorca jest pierwszym licencjonowanym użytkownikiem oprogramowania oraz b) nowy użytkownik zaakceptuje postanowienia niniejszej umowy. Aby dokonać takiego przeniesienia, Licencjobiorca musi przenieść bezpośrednio na tę inną osobę oryginalny nośnik, certyfikat autentyczności, klucz produktu oraz dowód zakupu, a ponadto nie może zachować żadnych kopii oprogramowania. Na potrzeby przeniesienia oprogramowania Licencjobiorca może użyć dozwolonej przez Microsoft kopii zapasowej lub oryginalnego nośnika oprogramowania. W przypadku każdego przeniesienia oprogramowania na nowy komputer Licencjobiorca musi usunąć to oprogramowanie z poprzedniego komputera. Licencjobiorca nie może przenieść oprogramowania tak, aby możliwe było współdzielenie licencji między komputerami. Licencjobiorca może przenieść oprogramowanie Get Genuine Windows, Pro Pack lub Media Center Pack tylko razem z licencjonowanym komputerem.”

I tyle.