Alarm Windows alert, adware alert + reklamy stron kasujących


(Grubby M1) #1

Witam kiedys sciągnołem zekomy kodek RMVB rozpakowalem i w trakcie instalacji bach.

Pojawiły się reklamy alerty typu: Windows alert, adware alert.

Rownoczesnie tworzą się skroty do stronek reklamujących oprogramowanie usuwające problem.

Po zamknieciu alertu czy klikniecie nie i tak otwiera się stronka.

Mam Nortona 2007 czytałem temat podobny ale i tak nic niepomagało po 2 uruchomieniu odnawialo się.

Norton wykrywa i usuwa ale to się regeneruje.

POMOCY!!


(Arekmalek) #2

Użyj Smitfraudfix w trybie awaryjnym z opcji nr. 2


(Nowy10) #3

daj logi z Hijackthis i SilentRunners

opis jak to zrobić masz tutaj

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654


(Arekmalek) #4

nowy10 tą infekcję zwalcza smitfraudfix


(Asterisk) #5

Proszę zastosować się do tego Tematu i zmienić

tytuł tematu na konkretny - inaczej KOSZ


(Grubby M1) #6

smitfraudfix nic niedaje nadal sie odradza zaraz dam wpisy prosze poczkeac

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:33:26, on 2007-10-28

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

E:\WINDOWS\System32\smss.exe

E:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

E:\WINDOWS\system32\services.exe

E:\WINDOWS\system32\lsass.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\WINDOWS\Explorer.EXE

E:\Documents and Settings\Psalmoponeus\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - E:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - E:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - E:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.3.28.dll

O2 - BHO: MSVPS System - {480598DD-AE28-48B7-82F7-6ADDA1AA6B66} - E:\WINDOWS\ntspkfxt.dll

O2 - BHO: (no name) - {4F9FD318-C116-C507-D69F-029381F090ED} - E:\Program Files\adjzezlx\ezaxlzej.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - E:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - e:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - E:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - e:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: The htunistock - {C58A4487-4C2E-45E4-9E3A-52B3A23CC396} - E:\WINDOWS\htunistock.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE E:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE E:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [DriverCD] F:\Run.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] E:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "E:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] E:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] E:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "E:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] E:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] E:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] E:\WINDOWS\system32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VMSnap3] E:\WINDOWS\VMSnap3.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Domino] E:\WINDOWS\Domino.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [BigDog303] E:\WINDOWS\VM303_STI.EXE VIMICRO USB PC Camera (ZC0301PLH)

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "E:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [qvelsbid] regsvr32 /u "E:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\qvelsbid.dll"

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [osCheck] "E:\Program Files\Norton AntiVirus\osCheck.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec PIF AlertEng] "E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] E:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "E:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = E:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = E:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: HP Image Zone - szybkie uruchamianie.lnk = E:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = E:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: Add to AMV Convert Tool... - E:\Program Files\MP3 Player Utilities 4.00\AMVConverter\grab.html

O8 - Extra context menu item: Add to AMV Converter... - E:\Program Files\MP3 Player Utilities 4.09\AMVConverter\grab.html

O8 - Extra context menu item: Download all links using BitComet - res://E:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: Download all videos using BitComet - res://E:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: Download link using &BitComet - res://E:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: MediaManager tool grab multimedia file - E:\Program Files\MP3 Player Utilities 4.09\MediaManager\grab.html

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - E:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - E:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Ň×ȤąşÎď - {DE60714F-AC17-427e-861A-FD60CBDF119A} - http://click2.ad4all.net/url2/urlmanage/url.asp?id=1 (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Ň×ȤąşÎď - {DE60714F-AC17-427e-861A-FD60CBDF119A} - http://click2.ad4all.net/url2/urlmanage/url.asp?id=1 (file missing)

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virusscanner/kavwebscan_unicode.cab

O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - E:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O21 - SSODL: hostctrl - {A6CBBC90-5AF8-49DE-8787-1DD6ED05727D} - E:\WINDOWS\hostctrl.dll

O21 - SSODL: hstsys - {F053710D-C725-4F91-8342-3DBF3034A62E} - E:\WINDOWS\hstsys.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - E:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Unknown owner - E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Unknown owner - E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - E:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Harmonogram automatycznej usługi LiveUpdate - Symantec Corporation - E:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Symantec IS Password Validation (ISPwdSvc) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Norton AntiVirus\isPwdSvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - E:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Unknown owner - E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Unknown owner - E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /m "E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PifEng.dll (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - E:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - E:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: Symantec AppCore Service (SymAppCore) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe

oto wpis z tego hijackthis w trybie awaryjnym


(Krzychuu) #7

grubby_m daj raport z SmitFraudFix.


(Grubby M1) #8

a więc tak

SmitfraudFix SKANOWANIE

SmitFraudFix v2.240


Scan done at 19:40:37,28, 2007-10-28

Run from E:\Documents and Settings\Psalmoponeus\Pulpit\pliki\SmitfraudFix\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600] - Windows_NT

The filesystem type is NTFS

Fix run in safe mode


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Process


E:\WINDOWS\System32\smss.exe

E:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

E:\WINDOWS\system32\services.exe

E:\WINDOWS\system32\lsass.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\WINDOWS\system32\userinit.exe

E:\WINDOWS\Explorer.EXE

E:\WINDOWS\system32\cmd.exe


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» hosts»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» E:\»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» E:\WINDOWS»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» E:\WINDOWS\system»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» E:\WINDOWS\Web»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» E:\WINDOWS\system32»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» E:\Documents and Settings\Psalmoponeus»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» E:\Documents and Settings\Psalmoponeus\Application Data»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Start Menu»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» E:\DOCUME~1\PSALMO~1\Ulubione»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» E:\Program Files »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Corrupted keys»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop Components
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Sharedtaskscheduler
!Attention, following keys are not inevitably infected!


SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» AppInit_DLLs
!Attention, following keys are not inevitably infected!


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"=""»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon.System
!Attention, following keys are not inevitably infected!


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

"System"=""»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Rustock
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» DNS
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Scanning for wininet.dll infection»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End[/code]


[b]SmitfraudFix PO USUNIĘCIU[/b]

[code]SmitFraudFix v2.240 Scan done at 19:41:05,40, 2007-10-28 Run from E:\Documents and Settings\Psalmoponeus\Pulpit\pliki\SmitfraudFix\SmitfraudFix OS: Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600] - Windows_NT The filesystem type is NTFS Fix run in safe mode »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler Before SmitFraudFix !!


(Arekmalek) #9

uzyj Sdfix w trybie awaryjnym i daj raport


(Grubby M1) #10

SDFix

SDFix: Version 1.112


Run by Psalmoponeus on 2007-10-28 at 20:20


Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600]


Running From: E:\11\SDFix


Safe Mode:

Checking Services: Restoring Windows Registry Values

Restoring Windows Default Hosts File


Rebooting...Normal Mode:

Checking Files: 


Trojan Files Found:


E:\WINDOWS\hstsys.dll - Deleted

E:\WINDOWS\htunistock.dll - Deleted
Removing Temp Files...


ADS Check:


E:\WINDOWS

No streams found. 


E:\WINDOWS\system32

No streams found. 


E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

No streams found.


E:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe

No streams found.
                 Final Check:


Remaining Services:

------------------
Authorized Application Key Export:


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]


Remaining Files:

---------------


File Backups: - E:\11\SDFix\backups\backups.zip


Files with Hidden Attributes:Finished!

(jessica) #11

Te w/w wpisy sfiksuj w Hijacku:

>>Hijack>>scan(Do a system scan only)>>zaznacz je >> Fix checked.

Daj log z ComboFix (na dole tej strony z linku) -

Log wklej na http://wklej.org/, a w poście daj tylko link.(czyli skopiuj adres z paska adresów) .

jessi


(Grubby M1) #12

A więc logi z ComboFix a potem przy 199 wierszu logi z Hijack

http://wklej.org/id/754c65d457


(jessica) #13

Z logu ComboFixa wynika, że to są bezplikowe wpisy, więc je sfiksuj:

>>Hijack>>scan(Do a system scan only)>>zaznacz je >> Fix checked.

Usuń ten folder.

Z mojej strony - to wszystko.

jessi


(Grubby M1) #14

Dzięki ci wielkie :smiley:

Czyli to juz wszystko


(Gutek) #15

Kontrolnie nowy log z Combo