Album główny

Gallery ID: 672
Problem z ustawieniami grafiki w HP dc7700

Cat: 1 - 75

cd Ekrany

User 206338, image_id: 5006

cd Ekrany

cd Ekrany

Ekrany BIOS-u

Ekrany BIOS-u

Ekrany BIOS-u

Ekrany BIOS-u

Ekrany BIOS-u

Ekrany BIOS-u

Ekrany BIOS-u

Ekrany BIOS-u

Ekrany BIOS-u

Ekrany BIOS-u