Alert system battery voltage is low


(strabek) #1

Alert system battery voltage is low

 Po wciśnięciu  F5 error code 2000-0111

Po wciśnięciu  F1 system startuje dalej normalnie

Co się dzieje?


(Veers) #2

Oprogramowanie BIOSu sugeruje wymianę baterii podtrzymującej zawartość CMOS.


(strabek) #3

Dużo kosztuje taka wymiana?

 


(rgabrysiak) #4

Sprawdź


(strabek) #5

Ile kosztuje bateria wiem a usługa fachowca w tym zakresie?


(sensu) #6

20/30 gr