Alexa wykryta przez Adaware

Witam.

Odpalilem niedawno Adaware i wykryl u mnie wpisy ALEXA.

Komputer dzis zachowywal sie dziwnie wolno i kazda aplikacja

chodzila 50% wolniej.

Prosze o sprawdzenie loga:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:27:25, on 2007-02-25

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\VM305_STI.EXE

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

D:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe

D:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe

C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\totalcmd\TOTALCMD.EXE

D:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\Documents and Settings\madafaka\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [BigDog305] C:\WINDOWS\VM305_STI.EXE VIMICRO USB PC Camera (ZC0305)

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - D:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

O23 - Service: Sunbelt Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Sunbelt Software - C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

z gory dziekuje

Log czysty.

Alexa nie jest groźna.

Proponuję zainstalować dodatek Service Pack 2. Poprawia on bezpieczeństwo w systemie etc. Możesz go pobrać stąd:

http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=35&id=795

Przejrzyj Optymalizacja i odchudzanie Windowsa XP.

Dziekuje za rade i za sprawdzenie.

Pozdrawiam.

moli