AlieExpress.com i Webssearches, zaśmiecony Firefox


(Jarcys Net) #1

Przez ostatnie dni ciągle coś dolega mojemu komputerowi, tym razem przy uruchamianiu przeglądarki Firefox uruchamiają się niechciane wyszukiwarki. Jak je usunąć? Logi:

http://wklej.org/id/1768720/

http://wklej.org/id/1768721/

http://wklej.org/id/1768722/


(Acorus) #2

Otwórz notatnik systemowy i wklej:

SearchScopes: HKU\.DEFAULT - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-532866624-3427821644-2924235846-1005 - DefaultScope {67A2568C-7A0A-4EED-AECC-B5405DE63B64} URL =
FF SelectedSearchEngine: webssearches
FF Extension: Default SearchProtected - C:\Documents and Settings\Jarecki\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\jrn2r0tr.default\Extensions\defsearchp@gmail.com [2015-08-01]
S3 pctplsg; \\C:\WINDOWS\system32\drivers\pctplsg.sys [X]
2015-08-03 17:23 - 2015-08-03 17:30 - 00000000 ____ D C:\AdwCleaner
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.


(Jarcys Net) #3

Dziękuję. Mam nadzieję, że to koniec z wirusami.


(Acorus) #4

Skasuj folder C:\FRST


(Jarcys Net) #5

Skasowany. Dziś komputer działa poprawnie.