Alligator Flash Designer - jak wykonać zapętlanie animacji


(asziatko) #1

Witam,

Jak wykonać w programie Alligator Flash Designer zapętlanie animacji?. Aktualnie czas ramki ustawiony mam na 4 sekundy. Banerki kierunek ruchu mają do góry ale za ostatnim jest puste/białe pole.

Jak zapętlić animację żeby za ostatnim banerkiem był pierwszy i żeby nie było widać pustego/białego tła tylko płynna/pełna animacja?.