Alternatywa foreach


(Jarek21 1992) #1

jaka pętla może być alternatywą foreach w php

jeżeli chcę wyciągnąć wszystkie dane z pliku

koza,pies,krowa,kot

<?

$plik = file($plik)

$a = explode(’,’, $plik[0])

foreach($a as $value)

{

echo $value;

}

?>


(Kutar 0) #2
<?

$plik = file($plik);

$a = explode(',', $plik[0]);

for($i=0; $i
?>