AMD Athlon XP 2600+ Barton - czy pójdzie?


(Mati400) #1

Czy pójdzie AMD Athlon XP 2600+ na Barton'ie na Asus A7V8X Rev: 1,04? Jeżeli nie, to czy konieczny jest update Biosu?


(Technik Elektro) #2

możliwe że będzie konieczny update biosu.