Amvo.exe - Błąd aplikacji


(Sputi) #1

Od kilku dni wyswietla mi sie nastepujacy komunikat przy starcie systemu: W aplikacji wystapił wyjątek unknown software exception (0xc0000096) pod adresem 0x10011f00 kliknij przycisk OK aby przerwac dzialanie aplikacji, jak to zlikwidowac??


(goomish) #2

http://www.google.pl/search?q=amvo.exe

Masz w systemie wirusa, przywleczonego najprawdopodobniej na zarażonym pendrive.

Przeskanuj system programem antywirusowym.

Po wyleczeniu - forumowa wyszukiwarka, bo pewnie będziesz musiał/chciał naprawić szkody wyrządzaone przez wirusa. Brak opcji pokaz ukryte foldery, kłopoty z dwuklikiem na ikonie dysku itp, itd.


(Chillout) #3

Ta aplikacja jest wirusem.:wink:

Podaj logi.

viewtopic.php?f=16&t=36654 (HijackThis,Combofix)

viewtopic.php?f=16&t=213350

viewtopic.php?f=16&t=66889


(Sputi) #4

Co znaczy podaj logi??


(ybu) #5

Odpowiedź znajdziesz w linkach,które podał Ci Chillout.Masz tam nawet demonstrację jak utworzyć i wkleić loga na forum.


(Sputi) #6

Oto te logi bo to o to chyba chodzilo, ale chyba wszystkie mi sie nie wyswietlily bo pojawil sie bład i zostalo wyswietlone tylko tyle:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 10:51:23, on 2008-05-07

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE

C:\WINDOWS\Samsung\ComSMMgr\ssmmgr.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe

C:\WINDOWS\system32\slserv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AcroRd32.exe

D:\ss\SpeedSim.exe

C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

c:\Temp\Rar$EX00.317\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - {A8BD6820-6ED7-423E-9558-2D1486B0FEEA} - (no file)

O1 - Hosts: 217.96.35.130 auto.search.msn.com

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {F867173E-ADDA-850C-DEDA-D72897203BCC} - C:\WINDOWS\system32\qro.dll (file missing)

O4 - HKLM..\Run: [siSUSBRG] C:\WINDOWS\sisUSBrg.exe

O4 - HKLM..\Run: [auto__hloader__key] C:\WINDOWS\system32\hloader_exe.exe

O4 - HKLM..\Run: [auto__antiav__key] C:\WINDOWS\system32\antiav_exe.exe

O4 - HKLM..\Run: [anti_troj] C:\WINDOWS\system32\anti_troj.exe

O4 - HKLM..\Run: [key2] C:\WINDOWS\system32\winlog.exe

O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM..\Run: [ipWins] C:\Program Files\ipwins\ipwins.exe

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE -startup

O4 - HKLM..\Run: [samsung Common SM] "C:\WINDOWS\Samsung\ComSMMgr\ssmmgr.exe" /autorun

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU..\Run: [auto__hloader__key] C:\WINDOWS\system32\hloader_exe.exe

O4 - HKCU..\Run: [auto__antiav__key] C:\WINDOWS\system32\antiav_exe.exe

O4 - HKCU..\Run: [german.exe] C:\WINDOWS\system32\wintems.exe

O4 - HKCU..\Run: [anti_troj] C:\WINDOWS\system32\anti_troj.exe

O4 - HKCU..\Run: [key2] C:\WINDOWS\system32\winlog.exe

O4 - HKCU..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU..\Run: [Tbna] "C:\PROGRA~1\COMMON~1\DOBE~1\winlogon.exe" -vt tzt

O4 - HKCU..\Run: [cprocsvc] C:\WINDOWS\system32\crunner\cproc.exe

O4 - HKCU..\Run: [spamihilator] "C:\Program Files\Spamihilator\spamihilator.exe"

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [PcSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [amva] C:\WINDOWS\system32\amvo.exe

O4 - HKCU..\Policies\Explorer\Run: [{5879DC4A-0700-1045-1107-021030200030}] "C:\Program Files\Common Files{5879DC4A-0700-1045-1107-021030200030}\Update.exe" mc-110-12-0000272

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab

O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} (MainControl Class) - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{C2621648-DC93-42BE-A479-6DCCA1C54A3F}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: winbor32 - winbor32.dll (file missing)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - c:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - Smart Link - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe

--

End of file - 7752 bytes

W dniu 07.05.2008 , o godzinie 12:19 został dopisany post przez Sputi

Programy antywirusowe (Avast, mksvir) nie wykrywaja mi żadnych wirusów :frowning: czy nie da sie jakos teg usunac? Prosze o jakis sposob Pozdrawiam


(huber2t) #7

Sputi

fix w hijackthis

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

File::

C:\Program Files\Common Files\{5879DC4A-0700-1045-1107-021030200030}\Update.exe

C:\WINDOWS\system32\hloader_exe.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\DOBE~1\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\wintems.exe

C:\WINDOWS\system32\winlog.exe

C:\WINDOWS\system32\amvo.exe

C:\WINDOWS\system32\anti_troj.exe

C:\WINDOWS\system32\antiav_exe.exe


Folder::

C:\WINDOWS\system32\crunner

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe)

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu ->

02f8f1e3c410a4cc.gif

Powinno się rozpocząć usuwanie i powstanie log, daj ten log na forum i nowy log z hijackthis


(Sputi) #8

powtarzam cała procedure i nie pomaga wyskakuje mi komunikat: System windows nie moze odnależć pliku C:\WINDOWS\regedit.exe. Upewnij sie, ze wpisana nazwa jest poprawna i sprobuj ponownie.

Pozniej jak zamykam ten komunikat wyskakuje niebieskie okienko tak jak wiersz poleceń. Wyskakuje polecenie

Please wait.

ComboFix is preparing to run.

  • po czym po chwili slychac charakterystyczny "pik" i wyskakuje male okienko z informacja:

Terminal Error - Missing file

i wiadomość:

C:\WINDOWS\regedit.exe is missing

Copy one from another machine.

JaK Klikam ok niebieskie okienko znika

Nie powstaje niestety zaden log, a log z hijackthis wwyglad tak:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 07:30:32, on 2008-05-08

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE

C:\WINDOWS\Samsung\ComSMMgr\ssmmgr.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\slserv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

c:\Temp\Rar$EX00.033\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - {A8BD6820-6ED7-423E-9558-2D1486B0FEEA} - (no file)

O1 - Hosts: 217.96.35.130 auto.search.msn.com

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {F867173E-ADDA-850C-DEDA-D72897203BCC} - C:\WINDOWS\system32\qro.dll (file missing)

O4 - HKLM..\Run: [siSUSBRG] C:\WINDOWS\sisUSBrg.exe

O4 - HKLM..\Run: [auto__hloader__key] C:\WINDOWS\system32\hloader_exe.exe

O4 - HKLM..\Run: [auto__antiav__key] C:\WINDOWS\system32\antiav_exe.exe

O4 - HKLM..\Run: [anti_troj] C:\WINDOWS\system32\anti_troj.exe

O4 - HKLM..\Run: [key2] C:\WINDOWS\system32\winlog.exe

O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM..\Run: [ipWins] C:\Program Files\ipwins\ipwins.exe

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE -startup

O4 - HKLM..\Run: [samsung Common SM] "C:\WINDOWS\Samsung\ComSMMgr\ssmmgr.exe" /autorun

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU..\Run: [auto__hloader__key] C:\WINDOWS\system32\hloader_exe.exe

O4 - HKCU..\Run: [auto__antiav__key] C:\WINDOWS\system32\antiav_exe.exe

O4 - HKCU..\Run: [german.exe] C:\WINDOWS\system32\wintems.exe

O4 - HKCU..\Run: [anti_troj] C:\WINDOWS\system32\anti_troj.exe

O4 - HKCU..\Run: [key2] C:\WINDOWS\system32\winlog.exe

O4 - HKCU..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU..\Run: [Tbna] "C:\PROGRA~1\COMMON~1\DOBE~1\winlogon.exe" -vt tzt

O4 - HKCU..\Run: [cprocsvc] C:\WINDOWS\system32\crunner\cproc.exe

O4 - HKCU..\Run: [spamihilator] "C:\Program Files\Spamihilator\spamihilator.exe"

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [PcSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [amva] C:\WINDOWS\system32\amvo.exe

O4 - HKCU..\Policies\Explorer\Run: [{5879DC4A-0700-1045-1107-021030200030}] "C:\Program Files\Common Files{5879DC4A-0700-1045-1107-021030200030}\Update.exe" mc-110-12-0000272

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab

O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} (MainControl Class) - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{C2621648-DC93-42BE-A479-6DCCA1C54A3F}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: winbor32 - winbor32.dll (file missing)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - c:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - Smart Link - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe

--

End of file - 7508 bytes

Prosze o pomoc


(system) #9

Usunięcie Bagle nie jest takie proste.


(Sputi) #10

Zamontowałem Kaspersky Removal Tool i skasowalem tym programem ten caly syf i chyba pomoglo. Komunikat mi sie juz nie wyswietla. Mam nadzieje ze problem zniknal juz na stale. Czy zrobic cos jeszcze zeby zobaczyc czy nie mam jeszzce jakiegos syfu w kompie i co zrobic zeby w przyszlosci zapobiec takim przykrym incydentom?? Dziekuje wszystkim za pomoc :slight_smile: Pozdrawiam