Analiza loga po usuwaniu ComboFix


(Rafpietrzak) #1

Potem log z usuwania Combofix

tutaj ten log::

ComboFix 08-04-04.1 - Rafal 2008-04-06 21:53:35.2 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.1586 [GMT 2:00]

Running from: C:\Documents and Settings\Rafal\Pulpit\ComboFix.exe

Command switches used :: C:\Documents and Settings\Rafal\Pulpit\CFScript.txt

WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED!!

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

-------\Legacy_FDREDIR

-------\Legacy_FILEDISK2

-------\Legacy_SMIHLP

-------\Service_FdRedir

-------\Service_FileDisk2

-------\Service_smihlp

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2008-03-06 to 2008-04-06 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-04-06 20:43 . 2008-04-06 20:43

2008-04-06 18:54 . 2008-04-06 18:54

2008-04-06 17:43 . 2008-04-06 17:43

2008-04-06 17:43 . 2008-04-06 17:44

2008-04-06 17:18 . 2008-04-06 21:43

2008-04-06 17:18 . 2008-04-06 17:18

2008-04-06 16:53 . 2008-04-06 17:33

2008-04-06 10:08 . 2008-04-06 10:08

2008-04-06 09:48 . 2008-04-06 09:48 40,496 --a------ C:\WINDOWS\system32\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2008-04-05 20:52 . 2008-04-05 20:52

2008-04-05 18:16 . 2008-04-05 18:23

2008-03-21 08:45 . 2008-03-25 18:43

2008-03-21 08:44 . 2008-03-21 08:44

2008-03-21 08:44 . 2008-03-25 20:47

2008-03-21 08:20 . 2008-03-21 08:44

2008-03-20 03:35 . 2008-03-20 03:35 32 --a------ C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\ezsid.dat

2008-03-20 03:34 . 2008-03-21 08:44

2008-03-20 00:40 . 2008-03-20 00:40

2008-03-20 00:40 . 2008-03-20 00:40

2008-03-18 08:39 . 2008-03-18 08:39 0 --a------ C:\WINDOWS\nsreg.dat

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-04-06 18:46 --------- d--h--w C:\Documents and Settings\Rafal\Dane aplikacji\AVG7

2008-04-06 16:53 --------- d-----w C:\Program Files\Winamp

2008-04-06 16:52 --------- d--h--w C:\Documents and Settings\Rafal\Dane aplikacji\Winamp

2008-04-06 15:43 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard

2008-04-05 19:43 --------- d--h--w C:\Documents and Settings\Rafal\Dane aplikacji\Azureus

2008-03-20 21:49 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\avg7

2008-02-25 13:05 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Apple Computer

2008-02-18 19:44 --------- d--h--w C:\Documents and Settings\Rafal\Dane aplikacji\ArcSoft

2008-02-18 18:21 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information

2008-02-18 18:21 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\ArcSoft

2008-02-18 18:20 --------- d-----w C:\Program Files\Philips

2008-02-10 07:47 --------- d-----w C:\Program Files\TOSHIBA

2008-02-10 07:28 --------- d--h--w C:\Documents and Settings\Rafal\Dane aplikacji\Protector Suite

2008-02-10 07:18 --------- d--h--w C:\Documents and Settings\Rafal\Dane aplikacji\Apple Computer

2008-02-10 07:17 --------- d-----w C:\Program Files\QuickTime

2008-02-10 07:16 --------- d-----w C:\Program Files\Apple Software Update

2008-02-10 07:16 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Apple

2008-02-10 07:07 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Adobe

.

------- Sigcheck -------

2001-10-30 14:00 432640 306530c12f412868e2e85431250e68a1 C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\winlogon.exe

2004-08-04 08:44 544256 87d414eba254e42649f4d0a00bb653c6 C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\winlogon.exe

2004-08-04 08:44 544256 87d414eba254e42649f4d0a00bb653c6 C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

2004-08-04 08:44 504832 0344407089b08548d4feba62bb0f32d0 C:\WINDOWS\VistaMizer\old\winlogon.exe

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Note* empty entries legit default entries are not shown

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ctfmon.exe"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 08:44 25088]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"TCtryIOHook"="TCtrlIOHook.exe" [2005-12-05 22:50 28672 C:\WINDOWS\system32\TCtrlIOHook.exe]

"TDispVol"="TDispVol.exe" [2005-12-27 21:22 73728 C:\WINDOWS\system32\TDispVol.exe]

"ATICCC"="C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" [2005-08-12 22:43 45056]

"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2005-12-09 16:49 15691264 C:\WINDOWS\RTHDCPL.exe]

"AVG7_CC"="C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe" [2008-01-09 00:46 579072]

"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe" [2007-09-25 09:11 132496]

"HWSetup"="C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Applet\HWSetup.exe" [2004-05-01 21:45 28672]

"Adobe Reader Speed Launcher"="C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-01-12 06:16 39792]

"QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2008-02-01 07:13 385024]

"phc710"="C:\WINDOWS\vphc700.exe" [2005-07-21 03:56 339968]

"WinampAgent"="C:\Program Files\Winamp\winampa.exe" [2008-04-01 20:49 36352]

[HKEY_USERS.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 08:44 25088]

"AVG7_Run"="C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe" [2008-01-09 00:36 219136]

C:\Documents and Settings\Rafal\Menu Start\Programy\Autostart\

Stardock ObjectDock.lnk - C:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe [2008-03-20 00:40:49 3450608]

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\

TrayMin710.exe.lnk - C:\Program Files\Philips\Philips SPC710NC Webcam\TrayMin710.exe [2008-02-18 20:20:47 278528]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"MSVideo8"= VfWWDM32.dll

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\system32\sessmgr.exe"=

"C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avginet.exe"=

"C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe"=

"C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgcc.exe"=

"C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgemc.exe"=

"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"=

"C:\Program Files\Azureus\Azureus.exe"=

"C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe"=

"C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\javaw.exe"=

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]

"49152:TCP"= 49152:TCP:BitTorrent

R3 TcUsb;TC USB Kernel Driver;C:\WINDOWS\system32\Drivers\tcusb.sys [2005-12-16 23:40]

R3 tosrfec;Bluetooth ACPI from TOSHIBA;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\tosrfec.sys [2005-09-09 22:47]

S3 phc700;USB PC Camera (phc710);C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\phc700.sys [2005-06-07 22:21]

.

Contents of the 'Scheduled Tasks' folder

"2008-04-01 15:19:01 C:\WINDOWS\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job"

  • C:\Program Files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1344 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2008-04-06 21:56:57

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully

hidden files: 0

**************************************************************************

.

------------------------ Other Running Processes ------------------------

.

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiapsrv.exe

.

**************************************************************************

.

Completion time: 2008-04-06 21:59:12 - machine was rebooted

ComboFix-quarantined-files.txt 2008-04-06 19:59:09

ComboFix2.txt 2008-04-06 18:00:54

Pre-Run: 40,088,481,792 bajtów wolnych

Post-Run: 40,010,153,984 bajt˘w wolnych

.

2008-03-12 16:44:41 --- E O F ---


(Leon$) #2

zrób optymalizacje uruchamiania http://cybertrash.netarteria.pl/cyber/index.php/topic,378.0.html

Log wygląda na czysty

przeskanuj tym http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html

jeśli coś znajdzie pokaż raport

jeśli czysty usuń ręcznie folder C: \Qoobox

usuń instalkę Combofix z dysku.

włącz przywracanie systemu

:slight_smile:


(Monczkin) #3

Nazwij temat konkretnie i popraw posty z logami. Inaczej wyciągnę konsekwencje.

viewtopic.php?f=16&t=66889

viewtopic.php?f=16&t=213350