Analiza loga-pomocy


(Torebola) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:15:57, on 2005-06-09

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpcc.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpm.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\outpost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Kaspersky Anti-Virus\AvpM.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\eMule\emule.exe

C:\Program Files\Opera7\Opera.exe

D:\Instalki\Downloads\NAPRAWY\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Firewall] C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - Global Startup: Kaspersky Anti-Virus Monitor.lnk = C:\Program Files\Kaspersky Anti-Virus\AvpM.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - C:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm

O9 - Extra button: Trashcan - {072F3B8A-2DA2-40e2-B841-88899F240200} - C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\TRASH.EXE (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show Trashcan - {072F3B8A-2DA2-40e2-B841-88899F240200} - C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\TRASH.EXE (HKCU)

O16 - DPF: {31DDC1FD-CEA3-4837-A6DC-87E67015ADC9} - http://akamai.downloadv3.com/binaries/IA/svcsysnet32_EN_XP.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O23 - Service: AVP Control Centre Service (AVPCC) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpcc.exe" /service (file missing)

O23 - Service: KAV Monitor Service (KAVMonitorService) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpm.exe" /service (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum - C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\outpost.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

pomóżcie prosze w analizie loga

z góry dziekuję

torebola


(system) #2

Kasujemy to.

Wyłacz to w msconfig

Zainstaluj SP2


(Torebola) #3

Wielkie dzieki

Teraz chodzi jak rakieta

pozdr.

torebola

:smiley:


(Kuz5) #4

To jest wpis po FlashGet także jeżeli go nie masz na kompie to usuń ten wpis

Tego nie usuwaj to wpis od IrfanView poprostu przy ponownej instalacji odchacz by nie instalował Ebay

A do usuniecia masz jeszcze to:

O16 - DPF: {31DDC1FD-CEA3-4837-A6DC-87E67015ADC9} - http://akamai.downloadv3.com/binaries/I ... _EN_XP.cab

:hahaha: :hahaha:

Nie wiem co ci chodzi jak rakieta ale po usunięciu tych wpisów żadnej zmiany nie zauważysz.