Analiza SMART dysku

Cześć,
czy może ktoś przeanalizować SMARTy mojego dysku ?

ID# ATTRIBUTE_NAME     FLAG   VALUE WORST THRESH TYPE   UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
 1 Raw_Read_Error_Rate   0x002f  100  100  051  Pre-fail Always    -    5
 2 Throughput_Performance 0x0026  252  252  000  Old_age  Always    -    0
 3 Spin_Up_Time      0x0023  089  089  025  Pre-fail Always    -    3464
 4 Start_Stop_Count    0x0032  092  092  000  Old_age  Always    -    8670
 5 Reallocated_Sector_Ct  0x0033  252  252  010  Pre-fail Always    -    0
 7 Seek_Error_Rate     0x002e  252  252  051  Old_age  Always    -    0
 8 Seek_Time_Performance  0x0024  252  252  015  Old_age  Offline   -    0
 9 Power_On_Hours     0x0032  100  100  000  Old_age  Always    -    17904
 10 Spin_Retry_Count    0x0032  252  252  051  Old_age  Always    -    0
 12 Power_Cycle_Count    0x0032  095  095  000  Old_age  Always    -    5677
191 G-Sense_Error_Rate   0x0022  100  100  000  Old_age  Always    -    367
192 Power-Off_Retract_Count 0x0022  252  252  000  Old_age  Always    -    0
194 Temperature_Celsius   0x0002  057  052  000  Old_age  Always    -    43 (Min/Max 16/48)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x003a  100  100  000  Old_age  Always    -    0
196 Reallocated_Event_Count 0x0032  252  252  000  Old_age  Always    -    0
197 Current_Pending_Sector 0x0032  252  252  000  Old_age  Always    -    0
198 Offline_Uncorrectable  0x0030  252  252  000  Old_age  Offline   -    0
199 UDMA_CRC_Error_Count  0x0036  200  200  000  Old_age  Always    -    0
200 Multi_Zone_Error_Rate  0x002a  001  001  000  Old_age  Always    -    36765
223 Load_Retry_Count    0x0032  100  100  000  Old_age  Always    -    905
225 Load_Cycle_Count    0x0032  075  075  000  Old_age  Always    -    255593

Może być

1 polubienie