Analiza strony w Page Speed


(A196441) #1

Dostałem dla mnie mało mówiącą informacje:

Rozmiar kodu JavaScript analizowanego podczas wstępnego ładowania strony wynosi xxx KB. Wstrzymaj analizowanie kodu JavaScript, aby przyspieszyć renderowanie strony.

Jak wstrzymać analizowanie kodu JavaScript? Mam tez drugie pytanie.

Wykorzystaj pamięć podręczną przeglądarki


Poniższe zasoby, które można przechowywać w pamięci podręcznej, mają krótki czas aktualności. Ustaw dla następujących zasobów datę wygaśnięcia przypadającą co najmniej za tydzień:

Jak zwiększyć datę wygaśniecia dla np wszystkich plików?


(djgrzenio) #2

Proszę:

http://www.w3schools.com/html5/att_script_async.asp


(A196441) #3

Dziekuję nie na wszystkich scryptach to działa ale i tak jest dobrze :slight_smile:


(djgrzenio) #4

no musisz pokombinować, pozatym dla każdego skryptu bym tego nie dawał

A co do pamięci podręcznej to musisz nagłówkami sie pobawić.

apache: http://cjohansen.no/en/apache/using_a_f … res_header

niginx:

location ~* \.(jpg|jpeg|png|gif|ico)$ {

        root /katalog_gdzie_sa_pliki; # na przyklad /var/www/images

        expires 365d; # ilosc dni

        log_not_found off; #nie logujemy

        access_log off; # nie logujemy

    }

location ~* \.(js|css)$ {

        root /katalog_gdzie_sa_pliki; # na przyklad /var/www

        expires 10d;

        log_not_found off;

        access_log off;

    }

(A196441) #5

A czy bedzie działac jak dodałem do .htaccess

ExpiresActive On

ExpiresByType text/html A1

ExpiresByType application/xhtml+xml A1

# Add Expire header set to 30 days (far future)

ExpiresByType text/css A2592000

ExpiresByType text/javascript A2592000

ExpiresByType application/javascript A2592000

ExpiresByType application/x-javascript A2592000

ExpiresByType image/gif A2592000

ExpiresByType image/png A2592000

ExpiresByType image/jpg A2592000

ExpiresByType image/jpeg A2592000

ExpiresByType image/x-icon A2592000

ExpiresByType image/vnd.microsoft.icon A2592000

ExpiresByType image/svg+xml A2592000

ExpiresByType text/plain A2592000

# Add Expire header set to 1 day

ExpiresByType text/xml A108000

ExpiresByType application/x-httpd-php A108000

ExpiresByType application/x-httpd-fastphp A108000

ExpiresByType application/x-httpd-php-source A108000

# Add Expire header set to 1 hour

ExpiresByType application/xml A108000

ExpiresByType application/atom+xml A108000

ExpiresByType application/rss+xml A108000

Mam na serwerze zainstalowane apache ale nie bardzo się na tym znam


(djgrzenio) #6

Dodaj i przetesuj :slight_smile: