Analiza zrzutu pamięci - MODULE_NAME: win32k - resety


(Camis) #1

Witam, proszę o analizę zrzutu, komputer zawiesza się kilka razy dziennie, w rożnych momentach.

*******************************************************************************

* *

* Bugcheck Analysis *

* *

*******************************************************************************


UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP (7f)

This means a trap occurred in kernel mode, and it's a trap of a kind

that the kernel isn't allowed to have/catch (bound trap) or that

is always instant death (double fault). The first number in the

bugcheck params is the number of the trap (8 = double fault, etc)

Consult an Intel x86 family manual to learn more about what these

traps are. Here is a *portion* of those codes:

If kv shows a taskGate

    use .tss on the part before the colon, then kv.

Else if kv shows a trapframe

    use .trap on that value

Else

    .trap on the appropriate frame will show where the trap was taken

    (on x86, this will be the ebp that goes with the procedure KiTrap)

Endif

kb will then show the corrected stack.

Arguments:

Arg1: 0000000f, EXCEPTION_RESERVED_TRAP

Arg2: 00000000

Arg3: 00000000

Arg4: 00000000


Debugging Details:

------------------BUGCHECK_STR: 0x7f_f


DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT


PROCESS_NAME: csrss.exe


LAST_CONTROL_TRANSFER: from 806f12e7 to 804e2005


STACK_TEXT: 

f6e75928 806f12e7 badb0d00 7a760003 f6e75984 nt!KiSystemFatalException+0xf

f6e75998 804f171c 00000100 806f12d0 862ae5a0 hal!KfLowerIrql+0x17

f6e759d4 804ecaf9 00000000 00000000 00000000 nt!KiDeliverApc+0x118

f6e759ec 804e3b8d 804e3a1d e1aa5240 00000000 nt!KiSwapThread+0x64

f6e75a24 bf80a4c6 00000003 8677d490 00000001 nt!KeWaitForMultipleObjects+0x284

f6e75a5c bf897d8c 00000002 8677d490 bf89acf1 win32k!xxxMsgWaitForMultipleObjects+0xb0

f6e75d30 bf87e5f4 bf9afec0 00000001 f6e75d54 win32k!xxxDesktopThread+0x339

f6e75d40 bf8010dd bf9afec0 f6e75d64 0077fff4 win32k!xxxCreateSystemThreads+0x6a

f6e75d54 804de7ec 00000000 00000022 00000000 win32k!NtUserCallOneParam+0x23

f6e75d54 7c90e514 00000000 00000022 00000000 nt!KiFastCallEntry+0xf8

0077ffe0 75b3ba1a 75b37cf3 00000000 00000022 ntdll!KiFastSystemCallRet

00000000 f000e819 f000e2c3 f000e819 f000e819 winsrv!NtUserCallOneParam+0xc

WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong.

00000000 00000000 f000e2c3 f000e819 f000e819 0xf000e819STACK_COMMAND: kb


FOLLOWUP_IP: 

win32k!xxxMsgWaitForMultipleObjects+b0

bf80a4c6 8945fc mov dword ptr [ebp-4],eax


SYMBOL_STACK_INDEX: 5


SYMBOL_NAME: win32k!xxxMsgWaitForMultipleObjects+b0


FOLLOWUP_NAME: MachineOwner


MODULE_NAME: win32k


IMAGE_NAME: win32k.sys


DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4d6f9740


FAILURE_BUCKET_ID: 0x7f_f_win32k!xxxMsgWaitForMultipleObjects+b0


BUCKET_ID: 0x7f_f_win32k!xxxMsgWaitForMultipleObjects+b0


Followup: MachineOwner

---------

(Agatonster) #2

Camis ,

Zapoznaj się z tematem i popraw tytuł tematu na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty proszę użyć przycisku Edytuj przy poście otwierającym ten temat.

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.


(Piotrkijak) #3

Korzystanie z googl nie boli. http://www.google.pl/search?q=UNEXPECTE ... 66&bih=665


(djkamil09061991) #4

Bsod wskazuje na problem ze sterownikami do karty graficznej tak więc przeinstaluj je.


(Camis) #5

Niestety przeinstalowanie sterow do grafiki nie pomaga, instalowalem kilka roznych wersji.


(Piotrkijak) #6

Cały czas ten sam błąd się pokazuje, czy różne? Jeżeli różne, przetestuj sobie ram memtestem, najlepiej każdą kość osobno przez minimum 2 godziny...