Android x86 - Dodanie SDCARD=sdcard.img, jak i gdzie?


(Malpapriv) #1

Witam. Spod systemu tego na pewno nie zrobię, ponieważ konsola widzi tylko środowisko w którym jest uruchomiona (1gb system + 1gb data)


(Semtex) #2

W przyszłości “NIE DRZYJ” się w tytule…