Animacja MARQUEE


(Burnago) #1

Witam.

Mam pewien problem ponieważ nie wiem jak zmodyfikować kod w animacji marquee aby jak nap wpisze: "Hello" to żeby to słowo powtarzało się bez przerwy.

np. w kodzie:

Tu wpisz tekst

chcę by wpisany tekst przewijał się bez tej dłuższej przerwy po przesunięciu jednego słowa.

Inaczej: przy wpisaniu jakiegoś zdania chcę aby przy przesuwaniu początek zdania był zaraz za jego końcem.

Jak to zrobić? :expressionless:


(kalamita) #2
Tu wpisz tekst

Tu wpisz tekst

Tu wpisz tekst

gdzie jako "n" należy podać szybkość przesuwania w pikselach.

Natomiast jako "ms" należy podać szybkość przesuwania w milisekundach (1 milisekunda = 0.001 sekundy, 1000 milisekund = 1 sekunda).

Polecenie MARQUEE nie wchodzi w skład specyfikacji HTML 4.01 i jest rozszerzeniem przeglądarki Internet Explorer!