Animacja swf w dokumencie pdf


(Narnijka) #1

Czy da sie umieścić animacje swf w pliku pdf? Jeśli tak, to jak? :slight_smile: