[ANSI C] Bład w programie do zarządzania sygnałami


(Daniel K.) #1

Napisałem prosty program na zaliczenie, który ma za zadanie zarządzać sygnałami w systemie Linux.

Oto kod źródłowy tego programu:

#include 


#include 

#include 
void menu(char* program);

void przechwyc();


main(int argc, char** argv) {


    int sygnal;  


    if (argc != 3) {

    menu(argv[0]);

    return 0;

    }


    if(argv[1][0]=='0') {

    sygnal=SIGINT;

    } 


    else {

    if (argv[1][0]=='1'){

    sygnal=SIGSTOP;

    } 


    else {

    usage(argv[0]);

    return 0;

    }
 switch (argv[2][0]){

 case 'd': {

    printf("Obsluga domyslna");

    signal(sygnal,SIG_DFL);

    break;

    }


 case 'i': {

    printf("Ignorowanie");

    signal(sygnal,SIG_IGN);

    break;

    }  


 case 'p': {

    printf("Przechwytywanie");

    signal(sygnal,przechwyc);

    break;

    } 


 default: {

      menu(argv[0]);

      return 0;

      break;

      }

 }


 sleep(5);

 return 0;   

    }   


void menu(char* program) {

   printf("URUCHOMILES PROGRAM Z BLEDNYMI ARGUMENTAMI! \n");

   printf("Zapoznaj sie z ponizsza instrukcja. \n\n");

   printf("Oto wzor: \n");

   printf("%s \n \n", program);


   printf("Dostepne argumenty dla opcji : \n");

   printf("0 - SIGINT (zakonczenie procesu) \n");

   printf("1 - SIGSTOP (zatrzymanie procesu) \n \n");


   printf("Dostepne argumenty dla opcji : \n");

   printf("'d' - domyslna obsluga sygnalu \n");

   printf("'i' - ignorowanie sygnalu \n");

   printf("'p' - przechwycenie sygnalu\n");


   }


void przechwyc() {

   printf("Wybrales operacje przechytywania sygnalu - SYGNAL PRZECHWYCONY");

   }

Podczas próby kompliacji wywala mi błąd:

Co to za błąd i jak go naprawić?

Proszę o pomoc, z góry bardzo dziękuje :slight_smile:

Poazdrawiam!


(Maniooo666) #2

Witam,

pierwsze, co mi się w oczy rzuca, to podwójny else:

else {

    if (argv[1][0]=='1'){

    sygnal=SIGSTOP;

    }


    else {

    usage(argv[0]);

    return 0;

    }

Albo zastosuj else if, albo pomyśl nad nieco inną konstrukcją tych instrukcji.