[ANSI C] Zamiana z systemu binarnego na dziesiętny

Mógłby mi ktoś podpowiedzieć jak zapisać liczbę w systemie binarnym podawaną z klawiatury przez użytkownika, tak aby później poszczególne cyfry (z których składa się liczba binarna) mogły być mnożone przed podstawę do dopowiedniej potęgi?

Robiłem coś takiego w C++, ale za pomocą operatora przesunięcia binarnego bodajże.

na początku sczytujesz sobie po prostu liczbę do zmiennej (można też od razu do tabeli ale jakoś tak mi bardziej pasuje osobiście). możesz sobie rozbić liczbę na poszczególne bity:

liczba=101101010;

i=0;

while(liczba!=0){

tab[i]=liczba%2;

liczba/=2;

i++;

}

po czymś takim masz tablicę która zawiera wszystkie bity w osobnych komórkach (w komórce indeksowanej przez 0 masz najmniej znaczący bit) teraz wystarczy każdą taką komórkę wymnożyć przez dwójkę z odpowiednim wykładnikiem (podpowiedź: zobacz jaka jest zależność pomiędzy wykładnikiem a indeksem tabeli)

Airborn: co Ty za herezje wypisujesz? O_o liczba=101101010; przecież podstawi wartość sto jeden milionów sto jeden tysięcy dziesięć do zmiennej (Bóg wie jakiej, bo nie określiłeś typu). I po co tabela?

Konwersja jest prosta, tylko trochę nieprecyzyjnie napisałeś o co chodzi (sugeruję podawć przykłady następnym razem).

Zakładam, że używasz gets (którego nie powinieneś używać). Postawię też komentarze gdzie piszę używając złych praktyk.

Zakładam, że użytkownik wpisuje z klawiatury wartość, którą odczytujesz jako string.

Zakładam, że pozwalasz na znaki inne niż 1 czy 0 w ciągu i pierwszy napotkany kończy analizę ciągu znaków.

#include 


// zdefiniuję dużo za duzy bufor - zła praktyka

#define SIZE 64


#define VALID_BINARY_CHAR(c) ( (c == '0') || (c == '1') )

#define WHITE_CHAR(c) ( (c == '\t') || (c == '\r') || (c == '\n') || (c == ' ') )


int main(int argc, char *argv[])

{

 int i = 0;

 int result = 0;

 char buf[SIZE];


 gets(buf); // potencjalne przepełnienie bufora i iniekcja kodu - zła praktyka

 buf[SIZE - 1] = '\0';


 for (i = 0; (i < SIZE) && (VALID_BINARY_CHAR(buf[i])) && (!WHITE_CHAR(buf[i])); ++i)

 {

  if ((result << 1) < result)

  {

   // przepełnienie arytmetyczne - obsłuż błąd

   printf("Przepełnienie arytmetyczne\n");

   return 1; // więcej niż dwa punkty w których opuszcza się funkcję - zły nawyk

  }

  result <<= 1; // pomnóż przez dwa

  result += (buf[i] == '1' ? 1 : 0);

 }


 // zmienna result zawiera wynik

 printf("%d\n", result);


 return 0;

}

durne przyzwyczajenie z php ;/

Ok, ja rozumiem do czego Tobie służy, ale po co w ogóle w algorytmie posługiwać się tabelą? Takie operacje można wykonywać in-place i nie trzeba tworzyć tabel.