Antivirus 2009 jak usunać go aby nie posypał sie windows?

Witam

Mam na komputerze takie coś jak Antivirus 2009. Nie wiem jak go usunąć a czytałem że to nie jest takie proste. Macie loga

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:37:28, on 2008-10-09

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\WINNT\system32\agrsmsvc.exe

C:\WINNT\system32\CTsvcCDA.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv51.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

C:\WINNT\explorer.exe

C:\Documents and Settings\Henio\Moje dokumenty\S7proj\S7BIN\s7asysvx.exe

C:\Program Files\Common Files\Siemens\S7IEPG\s7oiehsx.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\AVENGINE.EXE

C:\Program Files\Common Files\Siemens\sws\almsrv\almsrvx.exe

C:\WINNT\RTHDCPL.EXE

C:\WINNT\system32\igfxtray.exe

C:\WINNT\system32\hkcmd.exe

C:\WINNT\system32\igfxsrvc.exe

C:\WINNT\system32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE

C:\Program Files\Common Files\Siemens\S7ubtoox\s7ubtstx.exe

C:\Program Files\Creative\Creative ZEN\ZEN Media Explorer\CTCheck.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe

C:\Program Files\sysguard\tipguard.exe

C:\Documents and Settings\Henio\Moje dokumenty\GoD\GoD.exe

C:\DOCUME~1\Henio\USTAWI~1\Temp\a.exe

C:\Program Files\Common Files\Siemens\Sqlany\dbsrv7.exe

C:\DOCUME~1\Henio\USTAWI~1\Temp\d.exe

C:\WINNT\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavProxy.exe

C:\Documents and Settings\Henio\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {0579B4B6-0293-4d73-B02D-5EBB0BA0F0A2} - C:\Program Files\AskSBar\SrchAstt\1.bin\A2SRCHAS.DLL

O2 - BHO: Ask Search Assistant BHO - {0579B4B1-0293-4d73-B02D-5EBB0BA0F0A2} - C:\Program Files\AskSBar\SrchAstt\1.bin\A2SRCHAS.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: XML module - {500BCA15-57A7-4eaf-8143-8C619470B13D} - C:\WINNT\system32\msxml71.dll

O2 - BHO: (no name) - {D032570A-5F63-4812-A094-87D007C23012} - C:\PROGRA~1\sysguard\ieguard.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {F0D4B231-DA4B-4daf-81E4-DFEE4931A4AA} - C:\Program Files\AskSBar\bar\1.bin\ASKSBAR.DLL

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {F0D4B239-DA4B-4daf-81E4-DFEE4931A4AA} - C:\Program Files\AskSBar\bar\1.bin\ASKSBAR.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINNT\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINNT\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINNT\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SCANINICIO] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Inicio.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM\..\Run: [S7UB Start] "C:\Program Files\Common Files\Siemens\S7ubtoox\s7ubtstx.exe" -StartDB

O4 - HKLM\..\Run: [CTCheck] C:\Program Files\Creative\Creative ZEN\ZEN Media Explorer\CTCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ANTIVIRUS] C:\Program Files\SAV\sav.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTSyncU.exe] "C:\Program Files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [tipguard.exe] C:\Program Files\sysguard\tipguard.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [GoD] "C:\Documents and Settings\Henio\Moje dokumenty\GoD\GoD.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [MSFox] C:\DOCUME~1\Henio\USTAWI~1\Temp\a.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ANTIVIRUS] C:\Program Files\SAV\sav.exe

O4 - Global Startup: Przyspieszenie uruchomienia programu AutoCAD.lnk = C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\acstart16.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINNT\SYSTEM32\igfxdev.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINNT\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\WINNT\system32\agrsmsvc.exe

O23 - Service: Automation License Manager Service (almservice) - SIEMENS AG - C:\Program Files\Common Files\Siemens\sws\almsrv\almsrvx.exe

O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINNT\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Panda Firewall Service (PAVFIRES) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv51.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: S7 Global Services (s7asysvx) - SIEMENS AG - C:\Documents and Settings\Henio\Moje dokumenty\S7proj\S7BIN\s7asysvx.exe

O23 - Service: SIMATIC IEPG Help Service (s7oiehsx) - SIEMENS AG - C:\Program Files\Common Files\Siemens\S7IEPG\s7oiehsx.exe

wpisy

usuń HijackThisem >> Fix checked

Pobierz Combofix http://www.searchengines.pl/index.php?s … ntry395642 ale nie włączaj.

Podczas pobierania i skanu Combofixem proszę wyłączyć wszelkie zapory i antywirusy

Otwórz notatnik i wklej

zapisz jako CFScript.txt (zapisz by ikonka CFScript.txt była obok ikonki ComboFix.exe) >> Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe

http://img.wklej.org/images/88953CFScri … iemoes.gif

Powinno rozpocząć się usuwanie

Potem log z usuwania Combofix

:slight_smile:

tu masz logi z combofix

ComboFix 08-10-08.05 - Henio 2008-10-09 17:12:51.1 - NTFSx86

Otwórz notatnik i wklej

zapisz jako plik.reg >> wszystkie pliki >> scal z rejestrem >> restart

b57f17008275c957m.jpg

powstanie plik o takiej ikonie

062aec4c9b51c033m.jpg

w który dwa razy klikniesz potwierdzisz chęć dodania do rejestru potem restart

Pobierz CCleaner http://www.filehippo.com/download_ccleaner/

przeskanuj nim i wyczyść rejestr.

zrób optymalizacje uruchamiania

http://cybertrash.netarteria.pl/cyber/i … 378.0.html

usuń ręcznie folder C: \Qoobox usuń instalkę Combofix z dysku.

Wyłącz I włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach.http://support.microsoft.com/kb/310405/pl

przeskanuj obszar Mój komputer http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html pokaż raport stronę uruchomić przez IE

:slight_smile: