"Antivirus 2009" - Pomocy ;((( scan loga


(Renatakoper) #1

Witam,

Wczoraj wieczorem ściągnęłam przez "przypadek" program "Antywirus 2009", który okazał sie typowym wirusem. Albo raczej nietypowym, bo mój system antywirusowy nie może sobie z nm poradzić (AVG - ten z możliwością darmowego ścignięcia).

Dzisiaj jestem już mądrzejsza o to, że żaden system nie poleca gotowych programów do ściągniećia dotyczących ochrony komputera. Od rana czytam na internecie co zrobić w takich przypadkach i niestety rokowania nie są pomyślne. Podążałam za radami z waszej strony internetowej i ściągnęłam HijackThis v2.0.2 i zainstalowałam, otrzymując log. Czy ktoś z was mógłby rzucić na to okiem :o

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 14:07:48, on 2008-11-01

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Sony\VAIO Power Management\SPMgr.exe

C:\Program Files\Sony\HotKey Utility\HKserv.exe

C:\Program Files\Sony\VAIO Update 2\VAIOUpdt.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Sony\HotKey Utility\HKWnd.exe

C:\PROGRA~1\A4Tech\Keyboard\Ikeymain.exe

C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop Lightroom\apdproxy.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\Program Files\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\mdm.exe

C:\Program Files\Antivirus 2009\av2009.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgui.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\aAvgApi.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL (file missing)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [Mouse Suite 98 Daemon] ICO.EXE

O4 - HKLM..\Run: [sonyPowerCfg] C:\Program Files\Sony\VAIO Power Management\SPMgr.exe

O4 - HKLM..\Run: [HKSERV.EXE] C:\Program Files\Sony\HotKey Utility\HKserv.exe

O4 - HKLM..\Run: [VAIO Update 2] "C:\Program Files\Sony\VAIO Update 2\VAIOUpdt.exe" /Stationary

O4 - HKLM..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [iKeyWorks] C:\PROGRA~1\A4Tech\Keyboard\Ikeymain.exe

O4 - HKLM..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop Lightroom\apdproxy.exe"

O4 - HKLM..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKCU..\Run: [avpa] C:\WINDOWS\system32\avpo.exe

O4 - HKCU..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU..\Run: [amva] C:\WINDOWS\system32\amvo.exe

O4 - HKCU..\Run: [Creative Detector] "C:\Program Files\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe" /R

O4 - HKCU..\Run: [36214856558353776077160866884999] C:\Program Files\Antivirus 2009\av2009.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (User 'Default user')

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Startup: Tworzenie wycinków ekranu i uruchamianie programu OneNote 2007.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

--

End of file - 7476 bytes


(Spandau) #2

Usuń te wpisy w HJT

Uruchom HijackThis - Do a system scan only - w oknie programu pokaże się log - zaznacz kratki przy podanych wpisach - klikasz Fix checked

Pobierz Combofix ale nie uruchamiaj wklej do notatnika:

Zapisz plik jako CFScript.txt najlepiej aby ikonka tego pliku znajdowała się obok ikonki ComboFix.exe

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe powinno rozpocząć się usuwanie po tym daj log na forum.

Loga wklej na www.wklejto.pl lub http://www.wklej.org/ a w poście daj tylko linka


(Renatakoper) #3

Dzieki za szybką odpowiedź.

Usunęłam pliki o których mi mówileś na HijackThis.

Sciągnęłam ComboFix, na pulpit, nie uruchamiając go.

Nie rozumiem jednak kolejnego etapu, czyli wklejenie do notatnika

File::

C:\WINDOWS\system32\avpo.exe

Folder::

C:\Program Files\Antivirus 2009

O co chodzi?


(Renatakoper) #4

Już klikam o co chodzi z notattnikiem ...

Zaraz dam loga z Combo...

Rene


(Spandau) #5

Otwierasz notatnik wklejasz do niego ten tekst

Zapisujesz plik jako CFScript.txt najlepiej aby ikonka tego pliku znajdowała się obok ikonki ComboFix.exe

Przeciągasz i upuszczasz plik CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe to uruchomi Combofixa. Powinno rozpocząć się usuwanie po tym daj log na forum.

Loga wklej na http://www.wklejto.pl lub http://www.wklej.org/ a w poście daj tylko linka


(Renatakoper) #6

Hej Spandaupol,

Trochę mi komputer sie "zastanawiał" nad tym procesem, ale juz udało mi sie uzyskać loga z Combo

http://www.wklej.org/id/14419/

Dziękuję Ci jeszcze raz za pomoc!! :smiley:


(Spandau) #7

Wylecz pendriva lub kartę pamięci http://www.softpedia.com/get/Security/S ... Tool.shtml

Flash Disinfector http://www.searchengines.pl/index.php?s ... ntry369724

lub format

Wklej do notatnika

Z menu Notatnika wybierasz - Plik - Zapisz jako - Zmieniasz rozszerzenie z .txt na wszystkie pliki - zapisz pod nazwą Fix.reg

Uruchom ten plik, potwierdź dodanie do rejestru, uruchom ponownie komputer.

Log wygląda na czysty.

usuń ręcznie folder C: \Qoobox oraz instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść system oraz rejestr CCleaner

Wykonaj optymalizacje Autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj obszar Mój komputer Kaspersky Online Scanner Uruchom pod IE daj raport na forum

lub Dr.WEB CureIt!


(Renatakoper) #8

Hej,

Zrobiłam praktycznie wszystkie polecenia.Pełne posłuszeństwo, prawie jak w wojsku :slight_smile: I to z uśmiechem na twarzy, że mi sie te alerty juz nie wyświetlają :))

Mam tylko proble z ostatnią częścią:

.

Nie mam programu Java, by to zrobć. Czy jest to ważne przeskanowanie dokumentow w tym skanerze? Zazwyzaj robię to przez AVG, ale może to jest skan innego rodzaju wirusów?

Nie wiem co to znaczy?

Musze jednak przznać, że jak na moją znajomość obsługi komputera (praktycznie ograniczona do włącz-wyłącz) to chyle czoło przed tak dobrym prowadzeniem. Dzieki twoim radom mogłam spokojnie przedrzeć sie przez gęstą sieć informacji i wielorakość rozwiązań jaką daje internet. Dzieki :slight_smile:

Moge teraz dalej stukać swoją pracę magisterską :slight_smile:

Rene


(Spandau) #9

pod IE znaczy pod Internet Explorerem

Użyj DrWebCureIt będzie szybciej linka masz w poście powyżej.

:slight_smile:


(Renatakoper) #10

Dzieki wielkie - wszystko działa. !!