Anty spam email

(system) #1

Zrobiłem sobie pocztę na stronie ale nie wiem jak zrobić anty spam. Chce aby to było takie:

i jak zrobić skrypt aby zmieniał to co na niebiesko na inne i żeby była jedna odpowiedz poprawna.

W dniu 16.06.2008 , o godzinie 12:06 został dopisany post przez Emma DJ

odświeżam :slight_smile:

(adpawl) #2

Tak na szybko, więc błędy mogą się zdarzyć…

<?php

$mail='mojmail@domena.pl';


$frommail=$_POST['email'];

$headers="From:$frommail\r\nMessage-ID: <".time()."-".$frommail.">\r\n";


function losuj(){

$tmp = file('pytania.txt');

srand((float) microtime() * 10000000);

$los=array_rand($tmp,1);

return $tab=explode('::', $tmp[$los]);

}


function sprawdz($pyt,$odp){

$stat=false;

$tmp = file('pytania.txt');

if(in_array("$pyt::$odp",$tmp)) $stat=true;

return $stat;

}


if(!empty($_POST['temat']) && !empty($_POST['text']) && !empty($_POST['email']) && !empty($_POST['nick'])){


$subject='Wiadomość od: '.$_POST['nick'];


if(sprawdz($_POST['anty'],$_POST['reanty'])){

if(mail($mail,$subject,$text,$headers)) echo 'Wiadomość wysłana.';

else echo 'Wiadomość nie została wysłana.'; 

echo 'Wiadomość wysłana.';

}

else echo 'Wiadomość nie została wysłana.';


} else{

       $tab=losuj();

       echo '


Temat


Treść
Imię lub Nick


Email


Antyspam	
 '.$tab[0].'
' ;

}         

?>[/code]


a w pliku [b]pytania.txt[/b] wpisujesz linijka pod linijką [b]pytanie::odpowiedź[/b]

np.:

[code]w nocy jest jasno czy ciemno?::ciemno gdyby kózka nie skakała to by nóżki nie (…)?::złamała kto pod kim (…) kopie, ten sam w nie wpada::dołki