Antyvirus ciągle informauje o wirusach i nie potrafi ich usu


(Kacper1344) #1

Witam.Problem jest taki że antyvirus ciągle informuje o jakiś wirusach i nie potrafi ich usunąć.Antyvirusem tym jest G Data Internet Security 2009.Bardzo proszę o pomoc z góry dziękuje.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 17:39:23, on 2008-11-01

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16735)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\G DATA\AVKProxy\AVKProxy.exe

C:\Program Files\G DATA\InternetSecurity\AVK\AVKService.exe

C:\Program Files\G DATA\InternetSecurity\AVK\AVKWCtl.exe

C:\Program Files\Keyboard & Mouse Driver\KMWDSrv.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\G DATA\InternetSecurity\Firewall\GDFwSvc.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\G DATA\InternetSecurity\Firewall\GDFirewallTray.exe

C:\Program Files\G DATA\InternetSecurity\AVKTray\AVKTray.exe

D:\Program Files\Pogoda\pogoda.exe

D:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Program Files\Opera\opera.exe

D:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://windowsupdate.microsoft.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,c:\program files\g data\internetsecurity\avkkid\avkcks.exe

O2 - BHO: G DATA WebFilter Class - {0124123D-61B4-456f-AF86-78C53A0790C5} - C:\Program Files\G DATA\InternetSecurity\Webfilter\AvkWebIE.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - (no file)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {DF1EA48D-C8F3-4765-94D2-5D2818F1063D} - C:\WINDOWS\system32\adsld.dll

O3 - Toolbar: G DATA WebFilter - {0124123D-61B4-456f-AF86-78C53A0790C5} - C:\Program Files\G DATA\InternetSecurity\Webfilter\AvkWebIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] "RUNDLL32.EXE" C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] "nwiz.exe" /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] "RUNDLL32.EXE" C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [GDFirewallTray] C:\Program Files\G DATA\InternetSecurity\Firewall\GDFirewallTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [G DATA AntiVirus Trayapplication] C:\Program Files\G DATA\InternetSecurity\AVKTray\AVKTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [tray] D:\Program Files\Pogoda\pogoda.exe /tray

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1208596238829

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1208720578906

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: G DATA AntiVirus Proxy (AVKProxy) - G DATA Software - C:\Program Files\Common Files\G DATA\AVKProxy\AVKProxy.exe

O23 - Service: G DATA Scheduler (AVKService) - G DATA Software - C:\Program Files\G DATA\InternetSecurity\AVK\AVKService.exe

O23 - Service: Strażnik AntiVirus (AVKWCtl) - G DATA Software AG - C:\Program Files\G DATA\InternetSecurity\AVK\AVKWCtl.exe

O23 - Service: G DATA Personal Firewall (GDFwSvc) - G DATA Software AG - C:\Program Files\G DATA\InternetSecurity\Firewall\GDFwSvc.exe

O23 - Service: Keyboard And Mouse Communication Service (KMWDSERVICE) - UASSOFT.COM - C:\Program Files\Keyboard & Mouse Driver\KMWDSrv.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe


--

End of file - 5848 bytes

(Nodmax22) #2

Sfixuj te wpisy :

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {DF1EA48D-C8F3-4765-94D2-5D2818F1063D} - C:\WINDOWS\system32\adsld.dll

>>>>WAŻNE!<<<<

1.Wyłączyć Przywracanie Systemu - PPM na Mój Komputer=>Właściwości=> Przywracanie Systemu i tam odhaczyć odpowiedni kwadracik.

  1. Włączyć Pokaż ukryte pliki i foldery oraz wyłączyć Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego (zalecane) - Narzędzia=>Opcje folderów=>Widok.

  2. Zrestartować komputer i przejść do Trybu Awaryjnego - Przy bootowaniu systemu wciskamy klawisz F8 .

  3. Logujemy się na konto Administrator. Jeżeli z poziomu konta Administrator nie widać wpisów, które były widoczne w normalnym trybie, to należy się zalogować na swoje własne konto!

  4. Odpalamy program HJT i haczykujemy wcześniej znalezione nieprawidłowe wpisy, po czym klikamy na Fix Checked.

Przeskanuj też system programem Malwarebytes Anti-Malware

Przed skanowaniem wykonaj aktualizacje po czym wybierz skanowanie pełne.To co znajdzie usuń.

Pozdrawiam.


(Kacper1344) #3

Nie che się włączyć tryb awaryjny.Czy mogę usunać te wpisy normalnie?

Daje loga z Combo-Fix

ComboFix 08-10-31.02 - Właściciel 2008-11-01 19:54:10.10 - NTFSx86

(Nodmax22) #4

spróbuj normalnie, zrestartuj system po czym wstaw log ponownie.


(Leon$) #5

Otwórz notatnik i wklej

zapisz jako CFScript.txt (zapisz by ikonka CFScript.txt była obok ikonki ComboFix.exe) >> Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe

http://img.wklej.org/images/88953CFScri ... iemoes.gif

Powinno rozpocząć się usuwanie

Potem log z usuwania Combofix

:slight_smile:


(Kacper1344) #6
ComboFix 08-10-31.02 - Właściciel 2008-11-01 21:13:23.11 - NTFSx86

(Leon$) #7

Wyłącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach.http://support.microsoft.com/kb/310405/pl

zastosuj ATF Cleaner http://cybertrash.pl/images/tata/ATF/ATF.html

Pobierz program SDFix

-


(Gutek) #8

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=253052


(Kacper1344) #9

Tryb awaryjny mi nie działa


(Gutek) #10


(Kacper1344) #11

Log z Malwarebytes' Anti-Malware http://www.wklejto.pl/14081

Log z System Repair Engineer http://wklejto.pl/14082


(Gutek) #12

Malwarebytes' Anti-Malware użj jeszcze raz i usuń :slight_smile: Napierw to zrób później zajmiemy się System Repair Engineer jest trochę pustyw wpisów zbędnych.


(Kacper1344) #13

ok ale narazie sorki bo mam kare na kompa a teraz pisze od kolegi ;p więc gdzies za tydzień dopiero to zrobie


(Kacper1344) #14

http://wklejto.pl/15033


(Gutek) #15

Powinno być Ok


(Kacper1344) #16

dziękuje za pomoc ;]