AOMEI Backupper - przywracanie partycji?


(koper000) #1

Kiedy wybieram partycję, z której chcę przywrócić, widzę tylko napęd C, a nie D. I mam opcję przywracania partycji C na C? To jest niemożliwe co robić?