Apache - błąd przy starcie programu


(Szarex2 0) #1

Postanowiłem uruchomic serwer WAMP na XP. Skorzystałem z tego opisu. Zainstalowałem MySQL, potem PHP + konfiguracja. Postanowiłem sprawdzić, czy działa. Wybieram z menu start "Programy\Apache HTTP Server 2.2\Control Apache Server" i po wciśnięciu Start pojawia się taki komunikat:

apachestartoc0.th.jpg

Nie wiem o co chodzi, bo plik C:\php\php5apache.dll istnieje.


(Kutar 0) #2

Jaka wersja Apache?

Pokaż linijkę 484 z httpd.conf


(Szarex2 0) #3

Wersja Apache'a: Apache HTTP Server Apache 2.2.9

Linijka 484 w pliku httpd.conf:

LoadModule php5_module "c:/php/php5apache.dll"

(adpawl) #4

Niepoprawny zapis ścieżki, powinno być:

LoadModule php5_module "c:\php\php5apache.dll"

(Kutar 0) #5

W takim razie zły moduł ładujesz. Zamiast php5apache.dll załaduj php5apache2_2.dll


(Szarex2 0) #6

Dzięki Panowie. Obie rady się przydały, ale głównym problemem była usługa "Apache" mająca status "Wyłączony" - dopiero po ustawieniu statusu na "automatyczny" dało się uruchomić serwer :multi: