Apache -problem


(prztcz89) #1

Witam! 


(ttomas) #2

Masz gdzieś błąd z przekierowaniami, zapętlają się, możne być wiele powodów takich przekierowań. Do sprawdzenia jeszcze pliki konfiguracyjne apache, .htaccess i ewentualne przekierowania w plikach projektu.