Apache


(Damianwo15) #1

Witam,

Mam na komputerze zainstalowany serwer Apache z interpreterem PHP i MySQL do tworzenia stron. Wszystko mogę obejrzeć oczywiście pod adresem http://localhost. Dzisiaj wpisałem http://mojadresip i wyświetliła mi się zawartość strony. Czy inni w ten sam sposób mogą ją obejrzeć? Jeżeli tak to jak to zablokować?


(Airborn) #2

w plikach konfiguracyjnych apache szukasz czegoś podobnego do:

Options Indexes FollowSymLinks MultiViews

		Allowoverride All

		Order allow,deny

		allow from all

gdzie /var/www/ jest do drzewa plików/katalogów udostępnionych przez serwer fragment musisz zmienić na:

Order allow,deny

		deny from all

		Allow from 127.0.0.1