Apache2 i certyfikat SSL


(Krzysiek_PL_) #1

Witam,

nie dawno kupiłem certyfikat SSL dla mojej domeny.
Po instalacji certyfikatu stroną działa przez https:// ale w logach mam cały czas to ostrzeżenie:

Wycinek /var/log/apache2/https-mojadomena-co-uk-error.log

[Sun Nov 13 08:14:21 2016] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `mojadomena.co.uk' does NOT match server name!?
	[Sun Nov 13 08:14:21 2016] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `mojadomena.co.uk' does NOT match server name!?
	[Sun Nov 13 08:17:40 2016] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `mojadomena.co.uk' does NOT match server name!?
	[Sun Nov 13 08:17:41 2016] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `mojadomena.co.uk' does NOT match server name!?

Wycinek z /var/log/apache2/error.log

[Sun Nov 13 14:15:51 2016] [notice] caught SIGTERM, shutting down
	[Sun Nov 13 14:15:52 2016] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `n36l.mojadomena.co.uk' does NOT match server name!?
	[Sun Nov 13 14:15:52 2016] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `n36l.mojadomena.co.uk' does NOT match server name!?
	[Sun Nov 13 14:15:52 2016] [notice] Apache/2.2.22 (Debian) PHP/5.5.38-1~dotdeb+7.1 mod_ssl/2.2.22 OpenSSL/1.0.1t configured -- resuming normal operations

Podczas generowania CSR dla mojej domeny CommonName (CN) podałem: mojadomena.co.uk
Sprawdzając na serwerze nazwę serwera przez komendę hostname -f dostaję wyniki mojadomena.co.uk
Nazwa serwera w /etc/hostname jest mojadomena, a nie mojadomena.co.uk
W /etc/hosts mam wpis: 81.xxx.xxx.65    mojadomena.co.uk    www
Komendą openssl x509 -in public.crt -noout -subject sprawdziłem jaki jest CN w certyfikacie i również pokazuje mojadomena.co.uk

Konfig z /etc/apache2/sites-available/default-ssl

<VirtualHost 81.xxx.xxx.65:443>
	  ServerName www.mojadomena.co.uk
	  ServerAlias mojadomena.co.uk
	  SSLEngine on
	  SSLProtocol all -SSLv2 -SSLv3
	  SSLHonorCipherOrder on
	  SSLCipherSuite EECDH+aRSA+AES256:EDH+aRSA+AES256:EECDH+aRSA+AES128:EDH+aRSA+AES128
	  Header always set Strict-Transport-Security "max-age=63072000; includeSubdomains; preload"
	  DocumentRoot /var/www
	  ErrorLog /var/log/apache2/https.mojadomena.co.uk-error.log
	  CustomLog /var/log/apache2/https.mojadomena.co.uk-access.log combined
	  SSLCACertificateFile /etc/apache2/ssl-certs/intermediate.crt
	  SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl-certs/public.crt
	  SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl-certs/www_mojadomena_co_uk_private.key
	</VirtualHost>

W momencie gdy zamienie ServerName na mojadomena.co.uk a ServerAlias na www.mojadomena.co.uk mam ostrzeżenie w logach z inną subdomeną:

[Sun Nov 13 09:01:04 2016] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `n36l.mojadomena.co.uk' does NOT match server name!?
	[Sun Nov 13 09:01:04 2016] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `n36l.mojadomena.co.uk' does NOT match server name!?
	[Sun Nov 13 09:03:02 2016] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `n36l.mojadomena.co.uk' does NOT match server name!?
	[Sun Nov 13 09:03:02 2016] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `n36l.mojadomena.co.uk' does NOT match server name!?

I w momencie podania mojego adresu: https://mojadomena.co.uk/ wyskakuję mi komunikat, że Połączenie nie jest prywatne

Kiedyś serwer miał podpiętą taką nazwę [n36l.mojadomena.co.uk], ale zmieniłem ją na mojadomena.co.uk

Dzięki za wszelką pomoc!


(djgrzenio) #2

revdns nie masz gdzieś tego ?