Apache2 Vhost Virtualbox


(rasgan) #1

Witajcie, mam mały problem z vhostami na apache2. Ale po kolei.

 

System debian 8.6 zainstalowany na vbox. Na domyślnej konfiguracji na kompie działa mi adres 192.168.56.101 i wyświetla stronę startową apache z systemu debian z vboxa. Czyli działa. Chciałbym jednak mieć konfigurację nie dostępu po adresie 192.168.56.101/strona ale po adresie http://strona.dev.local.lan/ gdzie dev to mój debian. Stron oczywiście mam kilkanaście. Mój konfig 000-defaults.conf jest taki: 

<VirtualHost *:80>
	  VirtualDocumentRoot "/var/www/html/%-1/public_html"
	  ServerName dev.local.lan
	  ServerAlias *.localhost
	  UseCanonicalName Off


  <Directory "/var/www/html/*">
	  Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
	  AllowOverride All
	  Order allow,deny
	  allow from all
	  </Directory>


  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/%1-error.log


  # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
	  # alert, emerg.
	  LogLevel warn


  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/%1-access.log combined


</VirtualHost>

 

Mam zainstalowany i skonfigurowany bind9 z konfiguracją:

/etc/bind/named.conf.local

// // Do any local configuration here // // Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your // organization //include "/etc/bind/zones.rfc1918"; zone "local.lan" { type master; file "/etc/bind/M/local.lan"; notify no; };

 

 

/etc/bind/M/local.lan

$TTL 86400 $ORIGIN local.lan. @ IN SOA dns1.local.lan. root.local.lan. ( 2019061602 ; serial 2H ; refresh 1H ; retry 7D ; expire 1D ; default_ttl ) @ IN NS dns1.local.lan. @ IN A 10.10.4.100 dns1 IN A 10.10.4.100 www IN CNAME @ *.dev IN CNAME @

 

Ogólnie chciałbym mieć tak, że Debiana trzymam na pendrive jako wirtualny system. Wkładam napęd do dowolnego kompa w pracy, odpalam system wirtualny i wchodzę na stronę np. stron1.dev.local.lan i ma mi się odpalić strona z pendrive.

 

Oczywiście każdy komp ma ustaiwony dns na 192.168.56.101 czyli na IP maszyny wirtualnej. (Ogólnie próbuję odtworzyć to co napisałem kiedyś tutaj: http://forum.webmastah.pl/topic/2123-szybkie-tworzenie-serwisow-jak-do-tego-podejsc/?p=16457)


(roobal) #2

Twój cname kieruje na domenę, a w rekordzie a dla tej domeny masz inny adres IP, niż podajesz. Bind jest włączony?


(rasgan) #3

Bind9 włączony. IP wkleiłem z posta innego bo na VBox nie mam jak z MC przekopiować do schowka, a z palca się źle pisało :slight_smile:

 

P.S> Pingi hulają w obie strony.


(roobal) #4

Co daje ping strona.dev.local.lan lub nslookup strona.dev.local.lan?


(rasgan) #5

root@dev:/home/html# nslookup haloila_car.dev.local.lan
Server:         192.168.54.1
Address:        192.168.54.1#53

** server can’t find haloila_car.dev.local.lan: NXDOMAIN
 Pingi nie chodzą

root@dev:/etc/bind# cat named.conf.local

//

// Do any local configuration here

//// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your

// organization

//include "/etc/bind/zones.rfc1918";zone "local.lan" {

  type master;

  file "/etc/bind/M/local.lan";

  notify no;

};

root@dev:/etc/bind/M# cat local.lan

$TTL 86400

$ORIGIN local.lan.

@ IN SOA dns1.local.lan. root.local.lan. (

  2019061602 ; serial

  2H ; refresh

  1H ; retry

  7D ; expire

  1D ; default_ttl

  )

@ IN NS dns1.local.lan.@ IN A 192.168.56.101

dns1 IN A 192.168.56.101www IN CNAME @

*.dev IN CNAME @

I poprawione pliki z binda plus vhost

 

root@dev:/etc/apache2/sites-enabled# cat 000-default.conf

<VirtualHost *:80>

  VirtualDocumentRoot "/var/www/html/%-1/public_html"

  ServerName dev.local.lan

  ServerAlias *.localhost

  UseCanonicalName Off  <Directory "/var/www/html/*">

    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews

    AllowOverride All

    Order allow,deny

    allow from all

  </Directory>  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/%1-error.log  # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,

  # alert, emerg.

  LogLevel warn  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/%1-access.log combined</VirtualHost>

 


(roobal) #6

DNS Tobie ewidetnie nie działa. Pokaż wynik polecenia

 

Nie pamiętam jak w Debianie nazywa się usługa binda. Spójrz też w logi binda lub przejrzyj journalctl.


(rasgan) #7
root@dev:/etc/apache2/sites-enabled# systemctl status bind9 -l ● bind9.service - BIND Domain Name Server

  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bind9.service; enabled)

 Drop-In: /run/systemd/generator/bind9.service.d

      └─50-insserv.conf-$named.conf

  Active: active (running) since sob 2016-12-31 12:07:05 CET; 2h 25min ago

   Docs: man:named(8)

 Main PID: 554 (named)

  CGroup: /system.slice/bind9.service

      └─554 /usr/sbin/named -f -u bindgru 31 12:09:36 dev named[554]: automatic empty zone: 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.IP6.ARPA

gru 31 12:09:36 dev named[554]: automatic empty zone: 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.IP6.ARPA

gru 31 12:09:36 dev named[554]: automatic empty zone: D.F.IP6.ARPA

gru 31 12:09:36 dev named[554]: automatic empty zone: 8.E.F.IP6.ARPA

gru 31 12:09:36 dev named[554]: automatic empty zone: 9.E.F.IP6.ARPA

gru 31 12:09:36 dev named[554]: automatic empty zone: A.E.F.IP6.ARPA

gru 31 12:09:36 dev named[554]: automatic empty zone: B.E.F.IP6.ARPA

gru 31 12:09:36 dev named[554]: automatic empty zone: 8.B.D.0.1.0.0.2.IP6.ARPA

gru 31 12:09:36 dev named[554]: reloading configuration succeeded

gru 31 12:09:36 dev named[554]: any newly configured zones are now loaded

Drugie polecenie nie działa :confused:

 

Gdzie szukać tych logów? Nie znam się aż tak na linuksie. Umiem go zainstalować i odpalić. Znam podstawy w konsoli, ale admin ze mnie jak papież :stuck_out_tongue_winking_eye:


(roobal) #8

Bind wystartował. Wrzuć na pastebin polecenie journalctl -b i daj tu link, bo na tym dziadowski skrypcie forum code się rozjeżdża i jest nieczytelny. Oczywiście nikt tego nie chce poprawić, bo po co.


(rasgan) #9

http://pastebin.com/xe49MTbE