API Add-on SDK - ostatnio zamknięte karty i okna


(look997) #1

Czy istnieje specjalne API dodaktów dla Firefoksa, które zwracja ostatnio zamknięte karty i okna?

Czy pozostaje, samodzielne zbieranie informacji o zamkniętych kartach i oknach?