Aplikacja klient/server przy użyciu wątków


(Jedras121) #1

Witam.

Piszę obecnie prosty komunikator klient/server. Napisałem już aplikację w konsoli, która działa poprawnie jednak chciałem to napisać również okienkowo.

I pojawia się problem ponieważ podczas tworzenia połączenia program się zawiesza i udało mi się tylko ustalić, która część kodu to powoduje.

Zaznaczam, że ten sam kod w konsoli działa poprawnie.

EDIT: Udało mi się stworzyć naprawić błąd i aplikacja się obecnie nie zamraża, ale pomimo, że klient się połączył do serwera nie otrzymuje komunikatu potwierdzenia (wyświetlany w jTextArea1). Jak to można naprawić.

I drugie pytanie: jak można spoza wątku sprawdzić, czy jest obecnie podłączony klient do serwera.

Wywołanie inicjalizacji:

private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {


    String sPort=jComboBox1.getSelectedItem().toString();

    int port = Integer.parseInt(sPort);

    try{

    ServerSocket serverSocket = new ServerSocket(port);

    jTextArea1.append("Server waiting for client on port " + serverSocket.getLocalPort()+"\n");

    }

    catch (Exception e){}

    jTextArea1.append("Server waiting for connection \n");


    new Thread (new newSocket(serverSocket,jTextArea1)).start();

    if(klient nawiązał połączenie) ... //JAK TO SPRAWDZIĆ   

    jButton1.setEnabled(false);

  }

Wątek:

class newSocket implements Runnable

{

  public newSocket(ServerSocket s,JTextArea _area)

  {

    serverSocket=s;

    jTextArea1=_area;

  }


  public void run()

  {

    try

    {    

      Socket socket = serverSocket.accept(); // accept connection

      jTextArea1.append("New client asked for a connection"); //to nie działa

    } catch(IOException e){e.printStackTrace(); }

  }


  private JTextArea jTextArea1;

  private ServerSocket serverSocket;

}

Proszę o pomoc.