"Aplikacja nie jest zainstalowana"


(tidzejm) #1

MIUI 9/Android 7.
Do czytania e-booków używam programu CoolReader. Jeszcze do niedawna przez menedżer plików (Solid Explorer File Manager) mogłem swobodnie tworzyć skróty do poszczególnych książek-plików .epub. W którymś momencie jednakowoż nowo utworzony skrót przestał działać, wywołując komunikat “aplikacja nie jest zainstalowana” (poprzednie skróty działają nadal).

Niestety nie udało Mi się wyłapać, w którym dokładnie momencie, tj. w jakich okolicznościach skróty przestały działać - nawet do tych samych książek, do których miałem już stworzone i nadal działające (!). Program jest zupełnie niewidoczny pośród możliwych do przypisania dla otwierania plików .epub. Nie pomogło wyczyszczenie dotychczasowych skojarzeń (system twierdzi, iż nie ma żadnych), deinstalacja, czyszczenie danych, gdzieś radzono deinstalację przez Google Play (również bez rezultatu), restarty… Świeżo zainstalowany program nic nie daje. Obsługuje książki bezproblemowo, ale ładowane z poziomu programu - nowo tworzone skróty do konkretnych książek na pulpicie niestety już nie działają.

Jestem prawie pewien, że problem występował jeszcze przed aktualizacją do MIIU 9/Android 7.

Czy istnieje jakiś przystępny dla laika sposób, by skojarzyć rozszerzenia e-booków z konkretnym programem? Lub może macie inny pomysł, jak można byłoby to naprawić bez reinstalacji systemu, resetowania ustawień, konsoli, itp. bardziej zaawansowanych metod?