Aplikacje się nie chcą uruchamiać

Nie uruchamiają mi się niektóre programy. Np. Ccleaner nie chciał się włączyć, rejestr też mi się nie chce uruchomić (nawet w trybie awaryjnym). Co mogło się popsuć? Większość rzeczy działa, jedynie wybrane programy

 

 

frst

http://wklej.org/id/1719238/

 

addition

http://wklej.org/id/1719240/

 

shortcut

http://wklej.org/id/1719241/

 

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

IFEO\avz.exe: [Debugger] svchost.exe
IFEO\CCleaner.exe: [Debugger] svchost.exe
IFEO\CCleaner64.exe: [Debugger] svchost.exe
IFEO\regedit.exe: [Debugger] svchost.exe
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = 
SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
S3 MBAMSwissArmy; \??\C:\Windows\system32\drivers\MBAMSwissArmy.sys [X]
C:\AdwCleaner*.txt
C:\Users\Marcin\Desktop\adwcleaner.exe
C:\AdwCleaner
C:\Users\Marcin\AppData\Local\69ff07055291669bb2b218.72821112
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition i Shortcut.

Otwórz notatnik systemowy i wklej:

HKLM-x32\...\Run: [RtHDVCpl] = C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [12503184 2012-06-11] (Realtek Semiconductor)
IFEO\avz.exe: [Debugger] svchost.exe
IFEO\CCleaner.exe: [Debugger] svchost.exe
IFEO\CCleaner64.exe: [Debugger] svchost.exe
IFEO\regedit.exe: [Debugger] svchost.exe
SearchScopes: HKU\.DEFAULT - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
CHR Extension: (No Name) - C:\Users\Marcin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2015-03-31]
S3 MBAMSwissArmy; \\C:\Windows\system32\drivers\MBAMSwissArmy.sys [X]
2015-04-28 21:24 - 2015-03-31 17:48 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.