AppCrash Endless Space2 - ntdll.dll

Witajcie,
Reinstalowałem system jakiś czas temu i po reinstalacji przestała działać mi gra Endless Space 2. Oto treść błedu:
Error: (03/26/2020 09:28:06 PM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
Description: Nazwa aplikacji powodującej błąd: EndlessSpace2.exe, wersja: 5.5.1.12319, sygnatura czasowa: 0x59791507
Nazwa modułu powodującego błąd: ntdll.dll, wersja: 6.1.7601.24545, sygnatura czasowa: 0x5e0eb67f
Kod wyjątku: 0x40000015
Przesunięcie błędu: 0x0000000000044159
Identyfikator procesu powodującego błąd: 0x10ec
Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01d603ad09279b6b
Ścieżka aplikacji powodującej błąd: H:\GRY\SteamLibrary\steamapps\common\Endless Space 2\EndlessSpace2.exe
Ścieżka modułu powodującego błąd: C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll
Identyfikator raportu: 4c45920b-6fa0-11ea-96bb-00248c5762e6

System Windows 7, sterowniki aktualne, sfc scannow nie może naprawić błędów, dism restorehealth zgłasza błąd 87.
Z innych błędów mam jeszcze to:
Error: (03/26/2020 08:50:28 PM) (Source: Schannel) (EventID: 4119) (User: ZARZĄDZANIE NT)
Description: Odebrano następujący alert krytyczny: 40.

Error: (03/26/2020 08:50:28 PM) (Source: Schannel) (EventID: 4119) (User: ZARZĄDZANIE NT)
Description: Odebrano następujący alert krytyczny: 70.
Ale nie sądzę, by miało powiązanie z grą.
Ktoś ma jakieś sugestie lub porady?