AppData\Roaming\newnext.me\mengine.dll

.|.

Odinstaluj ESET Smart Security lub Norton Internet Security.

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

HKU\S-1-5-21-1895378226-943184202-858318218-1001\...\RunOnce: [Report] => C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S1].txt [3245 2015-01-14] ()
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction <======= ATTENTION
SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
S3 gdrv; \??\C:\Windows\gdrv.sys [X]
S3 IntcAzAudAddService; system32\drivers\RTKVHD64.sys [X]
C:\AdwCleaner
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1895378226-943184202-858318218-1001_Classes\CLSID\{E68D0A55-3C40-4712-B90D-DCFA93FF2534}\InprocServer32 -> C:\Users\Łukasz\AppData\Roaming\GG\ggdrive\ggdrive-menu.dll No File
Task: {04220882-6E35-4E08-8B10-F7AD5C046E69} - System32\Tasks\{A5F41CCA-4946-4F36-8945-CF249BBC59D3} => pcalua.exe -a C:\Windows\SysWOW64\Samsung_USB_Drivers\3\SSCDUninstall.exe
Task: {05F0EEBE-4A39-4E82-9EC5-E3975AE4BDD5} - System32\Tasks\{9121A64C-A01A-4312-BBCC-56C99278E3EB} => pcalua.exe -a C:\Windows\SysWOW64\Samsung_USB_Drivers\2\SSM_Uninstall.exe
Task: {31E85BB0-92BA-4A3E-9B29-401ABEE54B6C} - System32\Tasks\{A8A54430-B2D9-4D6C-A877-75A19DDFCA00} => pcalua.exe -a C:\Users\Łukasz\AppData\Local\Temp\Temp1_Anno1404_Demo_SPAIN_2009_06_10_18_32.zip\Anno_Demo_SP_2009_06_10_18_32\setup.exe
Task: {7EDC3DFD-DFC2-4223-86D3-B5F3B637094A} - System32\Tasks\{F1547957-4C29-4C6B-8E08-9F3642E25A92} => pcalua.exe -a C:\Windows\SysWOW64\Samsung_USB_Drivers\5\SSSDUninstall.exe
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.

Co Ty robisz?

Nie potrafisz normalnie pisać na forum tylko ciągle będziesz edytował pierwszy post?