Apple Pages - Automatyczna numeracja rozdziałów

Hej!

Pisze publikację, która ma 3 poziomy zagnieżdżenie rozdziałów

1 Rozdział pierwszy
1.1 Podrozdział pierwszy
1.1.1 Zagadnienie 1
1.1.2 Zagadnienie 2
1.2 Podrozdział drugi
2 Rozdział drugi

Jak poprawnie to ponumerować, by numeracja była wyznaczana automatycznie? Jestem pewien, że będę zmieniał kolejność i dodawał nowe rozdziały lub część usuwał. Chciałbym, że Pages automatyczne numerował mi rozdziały oraz dodawał w nagłówku strony tytuł rozdziału/podrozdziału.

​Do tej pory rozdziały wyznaczałem stylami, co pozwalało mi na generowanie automatycznego spisu treści, ale chciałbym zautomatyzować także numeracji samych rozdziałów.

Z góry dziękuję za podpowiedzi i Wasz czas.

Pozdrawiam!

Rozwiązałem problem. Chciałbym się podzielić się rozwiązaniem. Rozwiązaniem jest użycie listy numerowanej z numerowaniem poziomym, przy czym by rozpocząć akapit należy podwójnie nacisnąć enter co sprawi rozpoczęcie akapitu nie numerowanego. Kolejny numerowany powinniśmy oznaczyć, żeby takim był i co ważne zaznaczyć, by numeracja była kontynuowana. W przypadku podrozdziałów należy dodatkowo jeszcze operować stopnień zagnieżdżenia.