(Arduino C) Problem z referecją

Witam, nie wiem czemu kompilator Arduino wywala:

sketch_nov23b.cpp.o: In function `loop':

/usr/share/arduino/sketch_nov23b.ino:23: undefined reference to `vw_get_message’
collect2: error: ld returned 1 exit status

Jeżeli kod twn jest dobry?

#include <VirtualWire.h>

void setup()
{
Serial.begin(9600); // Debugging only
Serial.println(“Emisor: Setup”);

// Se inicializa el RF
vw_setup(2000);	 // velocidad: Bits per segundo
vw_set_rx_pin(11);  //Pin 2 como entrada del RF
vw_rx_start();    // Se inicia como receptor

}

void loop()
{
uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
//verificamos si hay un dato valido en el RF
if (vw_get_message(buf, &buflen))
{
int i;

  digitalWrite(13, true); // Parpadeamos el led al recibir
//verificamos si hay un dato valido en el RF
Serial.print("Mensaje: ");

for (i = 0; i < buflen; i++)
{
  Serial.print((char)buf[i]);
}
Serial.println("");
  digitalWrite(13, false);
}

}

Widocznie nie zainstalowałeś całej biblioteki, a tylko jej pliki nagłówkowe. Przeglądnij jeszcze raz jak się instaluje bibliotekę dla Arduino.

Czasem na różne dziwne błędy pomaga dodanie #include <Arduino.h> mimo, że nie jest używane.

1 polubienie