Arduino - sterowanie pilotem od tv - problem z kodem

Wita,

W Internecie znalazłem taki oto kod który przekazuje kody klawiszy naciskanych na pilocie do serial monitora (Arduino)

#include 

#define irPin 11

IRrecv irrecv(irPin);

decode_results results;


void setup() {

  Serial.begin(9600);

  irrecv.enableIRIn();

}


void loop() {

  if (irrecv.decode(&results)) {

   Serial.print("0x");

   Serial.println(results.value, HEX);

   delay(250);

   irrecv.resume();

   }

}

Jest on przystosowany do odbiornika TSOP2236 jednak ja posiadam taki: 1838T

I moje pytanie: jak zmienić ten kod, aby odbiornik przekazywał do serial monitora kody klawiszy?

Kod wzięty z http://majsterkowo.pl/jak-sterowac-dowolnym-urzadzeniem-za-pomoca-pilota-i-arduino/#comment-9267