Arkusz Google / info o 2-3 ostatnich edycjach


(Myszoor) #1

Mam sytuację, w której potrzebne mi info o tym kto (arkusz dzieli kilka osób) w nim ostatnio coś edytował. Konkretniej to potrzebne jest info o 2-3 ostatnich edycjach. Czy ktoś z was szkolił ten temat? Albo będzie w stanie pomóc wycisnąć coś więcej z tego skryptu?

function onEdit(event)

{

  var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();

  var actSht = event.source.getActiveSheet();

  var actRng = event.source.getActiveRange();  var index = actRng.getRowIndex();

  var dateCol = actSht.getLastColumn();

  var lastCell = actSht.getRange(index,dateCol);

  var date = Utilities.formatDate(new Date(), "GMT+1", "dd/MM/yyyy HH:mm"); if (index != '1') {

  lastCell.setValue(date + ' - ' + Session.getActiveUser().getEmail());

  lastCell.setComment("LM: " + actRng.getA1Notation() +' przez '+Session.getActiveUser().getEmail());

 }

}