Arkusz stylów do IE

Witam.

Chcę przygotować odrębny arkusz stylów CSS do IE

czy powyższy kod mogę przekształcić tak, by był wykorzystywany przez każdy IE, a nie jak widać tylko przez 6?

To jest dla ie6 i poprzednie wersje.

http://www.puma.pomorze.pl/porady.php#p04

dzieki o to mi chodziło, bardzo mi pomogłeś :slight_smile: