[AS 3.0]Problem z obsługą zdarzeń myszy


(Michalw148) #1

Witam!

Tak jak w temacie mam problem z obsługą zdarzeń myszy. Mam stworzony mc którego chcę używać jako buttona. Animacja polega na tym że on jest niewidoczny a jak na niego najadę myszką to on się wysuwa a jak zjadę to wsuwa.

Skrypt który go obsługuje

package Klasy {


	import flash.display.MovieClip;

	import flash.events.MouseEvent;	public class Index extends MovieClip {		public function Index() {


			button_mc.addEventListener(MouseEvent.ROLL_OVER, over);

            button_mc.addEventListener(MouseEvent.ROLL_OUT,out);


			}


		private function over (event:MouseEvent):void {

			button_mc.gotoAndPlay("on");

		}

		private function out (event:MouseEvent):void {

			button_mc.gotoAndPlay("off");

		}


		}

	}

Problem polega na tym , że gdy najadę na mc to on cały czas wskakuje do klatki on zamiast wejść do niej i ją odtworzyć.

Poniżej foto osi czasu buttona.