AS 3 error:"expecting rightparen before semicolon"


(system) #1

Dostaję takiego errora jak w temacie w linijce :

button1.addEventListener(MouseEvent.CLICK, getURL("www.dobreprogramy.pl");

gdzie błąd?


(Fiołek) #2

Policz sobie nawiasy(brakuje jednego).


([alex]) #3

"expecting rightparen before semicolon" = "spodziewany prawy nawias przed średnikiem"


(system) #4

Dzięki, Fiołek. Szukałem dziury w całym