[AS] określenia ścieżki do pod scen w AS3

Witam więc mam taki problem, hm… moze pokaże najpierw na schemacie

menu(movie clip)

         klatkaaction (as3 w którym mam cały kod)

         menusg(movie clip)

                buttonx(button)

         oferta(movie clip)

                buttony(button)

         movie clip (itd)

chce w klatce z as3 połączyć się z buttonemx, buttonemy … itd tylko jak to zapisać w klatceaction

menusg/buttonx w html’u lub cpp starczyło by do określenia ścieżki na pod scenach a w AS3 ?