Asembler - przesłanie liczby do licznika


(Maciej Wask) #1

Witam.

Próbuję napisać program, pobierający liczbę z klawiatury i przesyłający ją do licznika pętli (rejestr cx). Z tego co wiem kod na pobranie z klawiatury znaku jest taki:

mov ah,10h

int 21h

kod klawisza przekazywany jest do ah, a kod znaku z ascii do al. Pomijam sprawdzanie czy to liczba czy litera, zakładam, że user wciśnie prawidłowy znak od 0-9. I teraz pytanie: jak to przesłać do cx?

mov cx,tu_wartosc_pobrana_z_klawiatury

petla:

.....

loop petla

Zwykłe mov cx,al (czy mov cx,ah) nie wchodzi w grę, różnica rejestrów. Kompiluje w masm'ie.

Za wszelkie, konkretne rady będę wdzięczny.

Pozdrawiam.


([alex]) #2

mov cl,al

sub cl,'0'

xor ch,ch


(Maciej Wask) #3

Uprzejmie dziękuję.